Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 27.01.2018 21:13
#1854

→ Tah 387

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Studenti se pozvolna začali rozcházet. Někteří už mezi sebou dokonce začali vést diskuze o tom jaký asi dneska bude oběd nebo na kterou další přednášku se vydají. Shromáždil jsi své věci a vykročil k volnému místu v učebně kde bylo možné kouzlo alespoň trochu bezpečně odzkoušet. Xarie zůstala v učebně rovněž i dvojice dalších studentů. Zakončila svůj zápis do deníku a zvedla hlavu vzhůru.
„Takže čtyři stateční.“ pousmála se, „Přesuneme se raději ven. Přehodnotila jsem situaci, protože tohle kouzlo dokáže udělat pořádné škody, když se úplně nepovede.“ dodala a následně vám pokynula, abyste jí následovali.

Opustil jsi učebnu a následoval skupinu pryč z Univerzity. Chodbou se potulovala spousta noviců a novicek, někteří spěchali na ubikace jiní pro změnu na oběd. Sešli jste schodiště, prošli velkým sálem a následně stanuli venku. Už když jsi procházel obrovskými dveřmi zdálo se ti jako by někdo křikl jméno vaší profesorky. Teprve až venku, když jste se zastavili na prostranství vás onen hlas dohonil. Patřil mladé blonďaté altmerské profesorce (graf. vzhled – zde), která se náramně podobala té, která byla přítomna u tvého zatýkání a následného souboje s Gerrickem. Nyní tu před tebou stála v černé uniformě s krátkou sukní a vedle sebou starého vousatého muže (graf. vzhled – zde), který působil dojmem mága.

„Xarie, omlouvám se, že vás ruším, ale tento muž s vámi chtěl mluvit.“ promluvila Altmerka a poukázala na starce, kterého podle reakce Xarie velmi dobře znala.
„Trevine.“ řekla s radostí v hlase, „Takže jsi moji zprávu dostal. Výborně.“ pronesla dále s poděkováním směřovaným k altmerce.
„Ano… Dostal. Rád tě vitím Xarie.“ přikývl souhlasně a vyrazil obejmout dunmerku. Altmerka zůstala stát na místě a ani nedutala. Xarie se mezitím přivítala se svým dávným známým a následně ho požádala o chvilku strpění. „Važení…“ promluvila k vám čtyřem, „Rozestupte se a pokuste se vytvořit kouzlo co nejlépe. Vrhněte jej před sebe, nechte chvilku existovat a následně ohnivou kouli nechte dalším kouzelným pokynem explodovat.“ zakončila krátký monolog. „A vám děkuji Spellorová.“ poděkovala ještě jednou, Spellorová přikývla a klidnou chůzí se odebrala pryč.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Pokračuješ v učení se, čas mezitím příjemně utíká.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nějaké stříbrné zbraně nechám obstarat.“ přislíbil velitel a poté rozkázal jednomu z válečníků, aby zaběhl za nějakým z kovářů. Sám se pak znovu postavil do pozoru a vyčkal na další instrukce nebo na tvůj odchod.
„Cariel.“ představila se ti Císařská mágyně, „Můžete své paní vzkázat, že jsem zcela mimo politické dění tady v Cyrodiilu i v její domovině. Dlouhá léta jsem působila mimo Cyrodiil a upřímně ani nevím jakou pozici tu momentálně mé uskupení má.“ pokračovala pohotově, „A upřímně? Nezajímá mě to. Nevrátila jsem se do Cyrodiilu kvůli politice.“ odmlčela se, „Ještě jedna věc co by možná stála za zmínku. Ovládám teleportační kouzla na velmi velké úrovni. Byla bych schopná dostat sebe a další čtyři do města velmi jednoduchým a nepozorovaným způsobem.“ střídavě koukla na tebe a velitele, „Ale předpokládám, že něčeho takového je schopná i vaše paní. Nicméně ta možnost tu je.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Obávám se, že zrovna v tomhle případě to zas tak snadné nebude.“ zakroutila hlavou, „Existuje hned několik způsobů jak očarování předmětu odhalit, ale já nepatřím k praktikantkám tohoto typu magie.“ dodala, „Umím odhalit očarování jen nižší třídy a tenhle předmět má v sobě nepochybně očarování nějaké vyšší třídy.“
Horatio si jen tiše povzdechl.
„Ale jestli potřebujete nutně vědět o jaké očarování jde mohu ho nechat ‚prověřit‘ u Císařských mágů v Imperial City.“ navrhla poté.
„Myslím, že se bez toho prověření obejdeme.“ odvětil pohotově Horatio aniž by svá slova jakkoliv promýšlel, „Mám pravdu?“ otočil se k tobě. Dvorní čarodějka neskrývala překvapení k jeho rychlé reakci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
„Jistě.“ přikývla Sigrid, „Klidně si lehni někde vedle stanu. Máme rozvržené i noční hlídky, takže budeš v bezpečí.“ ujistila tě. Bardka se protáhla a s mírným zívnutím oznámila svůj odchod do stanu. Ostatní přítomní u stanu jí popřáli dobrou noc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Chci abys složila neporušitelný slib. Jakmile dojde k nejhoršímu postavíš se zlu čelem a uděláš vše co bude v tvých silách, abys zlo zastavila a napravila chybu svých Thalmorských předchůdců.“ pronesla k tobě Prastará, „Pamatuj si, že neporušitelný slib je magické pouto, které nelze přerušit aniž by tvé tělo nepocítilo nějaké následky. Takže?“ podívala se na tebe přísně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin se k tobě otočil a zakroutil hlavou, „Nemohu ovládat magii života a obnovy. Nemám moc nad životem a smrtí.“ řekl ledově klidným tónem a vrátil svůj zrak zpět k raněné Belwen a dunmerovi jenž ji držel v náruči.

Sám jsi se přesunul k dvojici bosmerů, odemkl celu a následně sundal roubíky dvojici. Očima si tě prohlíželi, ale nic nenamítali, nijak se neprojevili. Vyčkali až do chvíle, než jsi jim povolil okovy a zcela je propustil. Jeden pomohl druhému vstát a pak společně opustili celu. Teprve až pak jeden z nich promluvil.
„Děkujeme ti zachránce.“ řekl slušně, „Já i můj bratr jsme ti zavázáni a budeme ti rádi nápomocni při útěku z tohoto strašného místa.“ dodal a podíval se na svého bratra, který jen a pouze přikývl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy