Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 23.01.2018 16:37
#1847

→ Tah 386

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Xarie dokreslila gesto i písemnou formu zaklínadla. Jak však bylo od Xarie zvyklé pustila se do dlouhého výkladu teorie ke kouzlu, která možná ani nebyla nutná, a přestože patřila mezi profesorky a profesory, kteří dokáží mluvit spatra aniž by museli cokoliv číst ze svých poznámek, deníků nebo učebnic přesto dokázala několik noviců a novicek uvést do spánku. Teprve až po jejím dlouhém monologu plným teorie se konečně přešlo k praktické zkoušce onoho kouzla. Povolala jednu blonďatou novicku, Kirsten (graf. vzhled – zde) před katedru a nechala ji kouzlo předvést. Kirsten patří mezi velmi nadané novicky v oboru magie Ohně, a tak neměla sebemenší problém s ovládnutím kouzla a jeho následným vyvoláním. (naučil jsi se teoretické vyvolání ‚impulzní ohnivé koule‘ – abys kouzlo ovládl i na praktické úrovni musíš kouzlo vyvolat)
„Výborně. Můžete si jít sednout.“ pochválila upřímně Xarie a poslala Kirsten zpět do lavice. „Krátkou ukázku jsme si dopřáli i v doprovodu teorie, která je nezbytná a tím bych dnešní přednášku ukončila. Do příště se naučte toto zaklínadlo i gesto. Prakticky si ho vyzkoušíte a pak se přesuneme k dalšímu odvozenému kouzlu. Buď se mnou nebo s kolegou Palagánem, ale předpokládám, že spíše s kolegou a za méně hektických podmínek. Dnešek je komplikovaný právě kvůli některým nastalým změnám, ale byla jsem vedením ujištěna, že zítřek by již měl probíhat bez nějakých zásadních změn.“ zakončila svůj monolog a usedla za katedru, „Pakliže je tu někdo kdo se cítí i po dnešní přednášce ještě při síle a chce si kouzlo naostro vyzkoušet bez nějakého delšího připravování může. Ostatní mohou odejít na oběd… zkrátka kamkoliv. Obědová přestávka vám meze neklade.“ pousmála se a začala vyplňovat potřebnou úředničinu do přednáškového deníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Selena nic nenamítla, sebrala nějaké věci ze stolu a odebrala se k odchodu. Jakmile se za ní zavřely dveře, otočil ses ke stolu a znovu zalistoval v knize. (vzhledem k přítomnosti jiného hráče v tvém okolí je nutný příspěvkový odpočet)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nesloužím Corrientovi.“ namítla bosmerka, „Má služba patří Císařství, Corrientis je pouze naším nadřízeným a vůdcem uskupení. Respektuji jeho rozkazy pouze pokud nejsou v rozporu s rozkazy a politikou samotného Císaře.“ dodala. Velitel se jen lehce pousmál, ale nijak její slova nekomentoval. Pouze si prohlédl muže nastoupené do pozoru a následně zodpověděl tvé otázky.
„Dostatečně rychle. Slaňování by neměl být problém. Sice jsme působíme jako městské stráže, ale někteří z nás jsou veteráni z legie, prošli výcvikem a pár z nás se účastnilo bojů ve válce. Já jsem dokonce bojoval po boku generála Osmé legie.“ zakončil monolog velitel s mírným úsměvem, „Přesný čas vám ale říci nemohu. Nepočítal jsem to.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Rodinné dědictví bezpochyby ano.“ přikývla, „Prsteny a různé pozice se v některých tajných kultech, uskupení prostě v čemkoliv takovém zpravidla dědí ze otce na syna nebo nějakého jiného příbuzného. V tomhle případě…“ podívala se na prsten, „To nebude určitě jiné.“ krátce se odmlčela, aby se mohla napít. Horatio mezitím očima mapoval místnost a nijak se nevyjadřoval.
„Vlastně může mít velkou hodnotu… Za předpokladu, že najdete nějakého sběratele. Pro obyčejné lidi to bude spíš… spíš jen obyčejný prsten s vyrytou značkou.“ pokračovala opět čarodějka, „Ale i tak bych vám ho nedoporučovala si nasazovat.“
„Proč?“ optal se Horatio.
„Sice na první pohled může působit jako obyčejný prsten odkazující na nějakou sektu… Proudí z něj relativně silná a neznámá magie.“ podívala se na Horatia, „A ne všechna očarování jsou vždy dobrá. Existuje i spousta špatných očarování… Vlastně by se mohlo stát, že z vás zbude pouze seschlá mrtvola, protože z vás předmět celou životní i magickou energii vysaje. Je to velmi bolestivá smrt.“ zakončila s hrníčkem v ruce, prsten ležel na stole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Sigrid převzala peníze a ihned je předala starému nordovi, který je poté ukryl do měšce. Nordka ti gestem naznačila, že máš vyčkat a odešla do jednoho ze stanu. Jakmile zmizela uvnitř bardka na krátko přestala hrát, odložila nástroj a popadla ze země váček s vodou. Přivalila si jeden z menších sudů a usedla k ohni mezi ostatní.

„Tady…“ řekla Sigrid když se vrátila se spacím pytlem pečlivě srolovaným, aby byl pro přenos co nejpraktičtější a nezabíral tolik místa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Není zničena. Alespoň ne úplně.“ zakroutila hlavou Prastará, „Magická hůl byla rozpůlena magickou explozí. Jedna část zůstala uvnitř chrámu, druhá slouží nebo alespoň sloužila jako pojistka, že probuzené zlo neopustí chrám.“ podívala se do kotlíku, „Jenže stejně jako mnoho jiných schopných a magií spřízněnějších mágů cítím, že cosi temného sílí a chystá se.“ podívala se k tobě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin se k tobě otočil a zakroutil hlavou, „Nemohu ovládat magii života a obnovy. Nemám moc nad životem a smrtí.“ řekl ledově klidným tónem a vrátil svůj zrak zpět k raněné Belwen a dunmerovi jenž ji držel v náruči.

Sám jsi se přesunul k dvojici bosmerů, odemkl celu a následně sundal roubíky dvojici. Očima si tě prohlíželi, ale nic nenamítali, nijak se neprojevili. Vyčkali až do chvíle, než jsi jim povolil okovy a zcela je propustil. Jeden pomohl druhému vstát a pak společně opustili celu. Teprve až pak jeden z nich promluvil.
„Děkujeme ti zachránce.“ řekl slušně, „Já i můj bratr jsme ti zavázáni a budeme ti rádi nápomocni při útěku z tohoto strašného místa.“ dodal a podíval se na svého bratra, který jen a pouze přikývl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy