Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 02.01.2018 19:06
#1819

→ Tah 382

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Palagán se ušklíbl, když zaslechl tvůj hlas. Zaměřil se tvým směrem a vyčkal až dokráčíš ke katedře a následně se postavíš k tabuli. Očima sis prohlédl gesto i zaklínadlo zakreslené na tabuli.

„Škorpias se nám také pro jednou uráčil přijít na přednášku?“ pronesl pohrdavě Palagán, zatím co sis prohlížel zaklínadlo a v hlavě si ho opakoval. „Už jsem ani nedoufal, že bys vůbec přišel.“ podotkl a přistoupil blíže k tabuli, „Předveď nám nejprve ohnivý plášť a následně ohnivou stěnu. Předpokládám, že bys to měl zvládnout. Koneckonců Tandil v tebe vkládal nemalé naděje stejně tak Arterius.“ gestem ti pokynul, aby ses předvedl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Přihlásil ses a na pokyn vyučujícího předstoupil před třídu. Benoch udělal několik kroků stranou, aby ti dal dostatek prostoru.
„Nejprve plášť pak zkuste stěnu z blesků. Nebo naopak. Je to na vás.“ poznamenal a vyčkával co předvedeš. Mezitím jsi se za soustředil, připravil si v hlavě gesto i zaklínadlo pro první kouzlo a následně jej předvedl. Jednalo se o bleskový plášť. Ihned jak jsi správě vytvořil gesto doplněné zaklínadlem pocítil jsi jak kolem tebe vznikl plášť, který tě zcela obalil. Benoch spokojeně přikývl a zatleskla.
„Dobré. Velmi dobré.“ přidal k tleskání, „Dobrý. Přerušte kouzlo.“ vyzval tě následně a jak řekl, tak jsi učinil. Přerušil jsi kouzlo a připravil se k dalšímu vyvolání. Znovu jsi se za soustředil a provedl vyvolání kouzla. V ruce jsi pocítil sílu magie a místo na které jsi pomyslel nebo poukázal zachvátila stěna z blesků. Nebyla tolik silná, aby dokázala způsobit nějaké smrtelné zranění, ale nějakého slabšího protivníka by nejspíše zaměstnat dokázala.
„Dobrý.“ přikývl Benoch znovu a opět ti pokynul, abys kouzlo přerušil. Učinil jsi tak, ale místo které zachvátily blesky bylo stále ještě aktivní.
„Důležité je si uvědomit, že některá kouzla je nezbytné udržovat a některá kouzla zvládnou být po nějakou dobu aktivní i bez udržování, ale jejich síla není taková a postupně klesá.“ začal vysvětlovat Benoch, který následným mávnutím ruky vyrušil aktivní kouzlo a stěnu z blesků zcela neutralizoval. „Většina kouzel, která se týkají vyvolávajícího. To je v našem případě právě tento bleskový plášť je lepší udržovat, protože jenom tak docílíte skutečné ochrany. Jakmile kouzlo vyvoláte a přestanete ho udržovat bude záležet pouze na vaší schopnosti a úspěchu vyvolaného kouzla. Pamatujte si, že v situacích, kdy jde o život nemáte příliš mnoho prostoru k soustředění a kouzlo nemusí být vždy vyvolané úplně ideálně.“

„Co se týče vašeho výkonu jsem spokojen.“ zhodnotil následně tvůj výstup následně, „Mohl bych vás poslat do lavice a vyzkoušet někoho dalšího, ale myslím, že bychom stejně nestihli vyzkoušet všechny, proto vám teď ještě předvedu jedno menší vylepšení tohohle kouzla. Palagán ani Arterius vám o tomto ‚vylepšení‘ nejspíš nikdy neřeknou, protože je to umění, které pramení ze znalostí Morrowindských mágů – zejména těch cechových – a ačkoliv Palagán pochází z Morrowindu a svoji kariéru začínal právě v jednom z tamních cechů nepatří k těm, kteří by tuhle studii bleskových kouzel praktikovali.“ po těchto slovech přistoupil k tabuli, popadl rukou křídu a ručně dopsal a lehce poupravil gesto. Zatím co gesto vypadalo o trošku lehčeji, zaklínadlo s přidanou frází o dost krkolomněji. „Tahle vazba zcela jednoduše zdvojnásobí sílu vašeho sesílaného kouzla, ale pozor! Platí to pouze u těchto dvou kouzel. Rozhodně není tahle vazba univerzální, takže ji nezkoušejte praktikovat u alternativních kouzel jako je ohnivý plášť nebo ledový plášť.“ odmlčel se nakrátko a odložil křídu, „Kdyby někoho zajímal původ tohoto ‚vylepšení‘ pramení od Morrowindského velmistra Nelotha. Toť asi vše… Fallene zkuste vyvolat jedno z těchto dvou kouzel s tímto vylepšením. Stačí jedno. Nejsem si jist, jak jste na tom s vašimi magickými silami a prvotní vyvolání si vždy bere o trochu více sil než ty následující pokusy.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Ano… Slyším…“ ozvalo se ve tvé hlavě, „Ale jen ty aktuální. Průnik do starých myšlenek nebo vzpomínek není možný…“ zaznělo ti v hlavě, „Ale to není potřeba. Stačí že dokáži tohle. Pro naše účely dostačující.“ zaznělo po chvilce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„No dobrá.“ přikývl Horatio a vykročil blíže k sídlu, kráčel jsi vedle něj a stejně jako při tvé první návštěvě i nyní vám do cesty vstoupila dvojice strážných.
„Audienční hodiny momentálně neprobíhají. Jestli nemáte nějaký pádný důvod, proč chcete mluvit s panovníkem musíte si počkat do zítřka.“ pronesl jeden ze strážných a druhý jen mlčky přikývl.
„Nepřišli jsme žádat o audienci u hraběte nebo jeho ženy, nýbrž u dvorní čarodějky. Přicházíme zdaleka s velmi neobvyklým magickým předmětem a už z dálky ze které já i můj přítel přicházíme jsme zaslechli různé názory o kvalitách vaší dvorní čarodějky. Bylo by možné se s ní setkat?“ převzal slovo Horatio, „Zasílali jsme i dopis, ale kurýři mnohdy skončí s šípem v zádech nebo někde pohození ve škarpě obraní i o poslední pěťák.“ podotkl.
„Aha… No jistě. Mělo mi to ihned dojít ty vaše roucha. I ten ork se převlékl…“ konstatoval stráž, „To je jiná.“ zabručel po chvilce a pobídl druhého stráže aby šel domluvit vaši audienci. Ten jen přikývl a zmizel uvnitř sídla.

„Myslím, že vás dvorní čarodějka přijme, ale nejsem si jist jestli ji chytnete v dobrém rozmaru. Před necelou hodinou se vrátila z Imperial City.“ poznamenal stráž, který s vámi zůstal, „Ještě mi sdělte své jména. Velitel chce abychom evidovali každého, kdo žádá o audienci bez rozdílu významu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
„Dnes večer nás už nic nenapadá.“ poznamenal stará nord, „Možná zítra bys mohl s Rangelou dojít do města. Obstarat s ní nějaké jídlo na další dny.“ pokračoval.
„Myslím, že něco takového v klidu zastanu já. Nemusí nám pomáhat nějaký cizák.“ pronesl Brim. Rangela s povzdechem pokračovala v hraní tiché veselé písničky. „Zvládneme to i bez jeho pomoci.“ pokračoval.
„Tiše Brime… Pro tebe máme jinou práci. Ty, Ivar a Olaf vás čeká jiná práce. Musíme držet při sobě jenom tak můžeme přežít.“ namítl k jeho slovům starý nord, ale Brim jen mávl rukou a znovu odešel od ohně.
„Nevšímej si ho. Brim je takový… No docela horkokrevný, a hlavně nedůvěřivý k cizím.“ řekla tiše Sigrid, „Máš už nějaký nocleh?“ zeptala se tě následně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Opatrně jsi přistoupila blíže ke kotlíku, v němž se vařil tobě neznámý obsah. Prastará se pouze ušklebačně podívala do tvé tváře a následně sklopila hlavu ke kotlíku. „Cassie!“ křikla náhle tak hlasitě, že tě málem vylekala neboť jsi něco takového nečekala. Služebná, mladá redguardka vystřelila ke kotlíku jak smyslů zbavená a ihned cosi podávala své paní. Měla přitom sklopený zrak, aby nepřišla do očního kontaktu. Prastará nepoděkovala, převzala předmět, rozlomila jej v ruce a červenou tekutinu – nejspíš krev – vylila do kotlíku, každá kapka, jenž dopadla do kotlíku hlasitě zasyčela. Poté mlčky mávla rukou nad kotlíkem jako by se pokoušela vyvolat nějaké zaklínadlo.

„Hleď má nevinná služebnice Thalmoru…“ pokynula ti abys nahlédla do kotlíku, „Krev dcery vašeho generála osvětlí mnohé.“ podotkla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 02.01.2018 19:32