Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 22.01.2017 11:47
#888

→ Tah 168.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„No... Tak se zatím měj. Později na lavičce.“ řekla nakonec a otočila se. Pomalým krokem vyrazila zpět k hloučku zbylých noviců. Otočil jsi se a vyrazil zpět ke kabinetu profesora Arteria. Prošel jsi velkým sálem, vyšel schodiště a zamířil ke kabinetu, když jsi k němu došel spatřil jsi zavřené dveře a chodbu plnící se vracejících noviců. Také jsi spatřil profesorku Silverwoodovou, která prošla chodbou a zmizela uvnitř knihovny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Nic jiného mi nezbude.“ řekla Nivrel, „Jsem tu převlečená jako bardka, očekává se ode mne, že budu zpívat a hrát. Proto jsem musela nefingovat to krvácení a zranění.“ vysvětlila, „Sežeňte zbroj a pak se zde sejdeme, ale pohněte...“ než to stihla doříct všiml sis, že dveře cvakli a mírně se pootevřeli. Spatřil jsi ruku držící kliku z vnější části. Osoba jenž na kliku sáhla a hodlá vstoupit dovnitř, aby nejspíš někým nakrátko zadržena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Natáhl jsi kápě více do tváře a vešel dovnitř. Počet přítomných nebyl velký. Spatřil jsi trojici legionářů, vypadali jakoby měli zrovna po službě. Seděli u stolku pro čtyři, odložené přilbice měli na jedné straně stolu a na druhé straně stolu se hromadili korbeli s pivem. Jejich rozhovor se týkal snad všeho jen ne věcí týkajících se jejich povinností nebo legie. Dalšími přítomnými byli štamgasti. Zbylý přítomní nebyli ničím zajímavý. Teprve až holohlavý muž sedící u baru ti přišel povědomí.

Přišel jsi blíže, protože jsi potřeboval získat klíč od pokoje a přitom se ti naskytla možnost prohlédnout si muže z blízka. Jeho obličej si tě však nevšímal. Prohlížel jsi mapu Cyrodiilu, cosi na ní zkoumal a občas si lokl trochu piva. (jedná se o může, který zastupoval Talara když jsi přinesl Bdícím omráčenou Bothiel) Ani když jsi začal vysvětlovat a popisovat ženě Arvenu se muž neohlédl. Stále se staral jen a pouze o svou mapu. Žena ti nakonec klíč vydala a tobě nic nebránilo vyzvednout si svou zbroj.

Odebral jsi se k pokoji, odemkl, převlékl a vyšel ven z pokoje. Opět jsi stanul v hlavní místnosti hostince, který se tentokrát rozrostl o šestici válečníků ve zlatých zbrojích. Jejich těžké kroky směřovali až k nejdelšímu stolu, usedli a objednali si. Odložili své přilbice a pozvolna se pustili do rozhovoru. Holohlavý muž u pultu již nevěnoval tolik pozornosti mapě, ale lehce se pootočil k válečníkům ve zlatých zbrojích a poté cosi šeptl ženě za pultem.

(pokud nechceš navázat kontakt se 'starým známým' tak nemusíš psát tah a budeš pokračovat ke krejčímu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
Nir s povzdechem vstal od mrtvého Kancléře a pohlédl na Císaře, „Bylo toho na něj příliš. Říkal jsem vám, že mi nepřipadá jako typ člověka co by se na takovouto funkci hodil.“ řekl následně a poté sklopil hlavu opět k tělu. „Temným dnům v Císařství očividně ještě konec nebude.“ dodal a rozkázal jednomu z přítomných válečníků z Gardy, aby tělo mrtvého odnesli.

Stenus se podíval na Císaře a následně na všechny přítomné. „Císaři mohu si dovolit pár slov?“ zeptal se a jakmile Císař kývl s podloženou hlavou a lehce zarmouceným výrazem Císařský mág si odkašlal a pustil se do svého proslovu. „Bezpochyby se ode mě očekává nějaký proslov, když jsem teď Nejvyšším Císařským mágem a nějaký blízké rozhodnutí jak budeme postupovat.“ začal pozvolna a různě měnil polohu svých očí, jednou sledoval Císaře jindy zase ostatní přítomné. „Rád bych v některých ohledech směroval Císařské mágy odlišně než se o to pokoušel předchozí Nejvyšší mág. Osobně vidím velký potenciál v samostatnosti Univerzity a osobně si myslím, že Palagán svojí minulostí představuje mága, který si svůj respekt nezískal ochotou a obětavostí, ale svými temnými činy. Myslím si, že jeho pověst může Univerzitě poskytnout značnou ochranu neboť je jen málokdo kdo by se s ním chtěl pustit do křížku. Já jsem oproti Corrientisovi ochoten pokoušet se o zlepšení vztahů klasickými metody. Palagán bude jistě změnou vedení potěšen a jsem si jist, že alespoň částečně změní svůj chladný vztah k nám. Zároveň bych uvažoval o jeho vyškrtnutí ze seznamů temných mágů do kterého před lety Corrientis přidal. Myslím, že svými činy ve válce se ukázal jako přítel Císařství.“ odmlčel se, „Navázat vztahy s Univerzitou je pro nás nyní klíčové, protože potřebujeme zaplnit ztráty a získat opět konkurence schopný počet kvalitních a vycvičených mágů.“ opět následovala krátká pauza při které se otočil po místnosti.

„Smrt Císařovny by neměla být nepomstěna. Všechny naše průzkumy, domněnky, vyšetřování a výslechy směřují pouze na jedno místo - Morrowind.“ pokračoval a jakmile vyslovil poslední slovo ve větě dlouze se odmlčel.
„To je vážné obvinění. Nemůžeme si dovolit riskovat politický i válečný konflikt s jinou provincií. Teď v tomto stavu.“ přidal se Lockbrow.
„Nechte mne domluvit Lockbrowe.“ mávl rukou Stenus, „Corrientis již léta plánoval jednu podstatnou změnu. Zničení Temného bratrstva přišlo vcelku samo. Ve světě je však mnoho jiných méně známých vražedných uskupení, které vyznávají různé Daedry nejenom Sithise. Svět by se měl vymanit z moci a strachu temných pánů jako jsou Daedry. Měli bychom každému obyčejnému občanu dokázat, že nejsou jen loutkou a Daedry nemají na jejich život žádný vliv. Žádný vliv na jejich rozhodnutí, život a ani následky, které je v životě potkají.“ pozvedl prst, „Proto stejně jako Corrientis, který neměl dostatek času toto provést navrhuji, abychom vyrazili a zničili každou Daedrickou svatyni na kterou zde v Cyrodiilu narazíme.“ otočil se směrem k Císaři, „Jedině tak dáme jasně najevo, že nejsme loutky, že se nebojíme žádných vražd ve jménu Daeder a uděláme tomu přítrž, protože se k nim nikdo nebude moci modlit a vzhlížet!“ dodal rázně.

Místnost obestřelo ticho. Nikdo nepromluvil. Teprve až Lockbrow se po chvilce škrábání na bradě odhodlal k nějakým slovům. „Myslíte, že je to moudré? Nahněvat takto Daedry?“
„Jste dobrý příklad Lockbrowe. Mít strach z něčeho jako je Daedra ukazuje jen a pouze vaši slabost. Daedry pronikají do našeho světa, pokoušejí se o to a mi je za to uctíváme, uctíváme je za to, že v jejich jménu lidé zabíjejí, hrají si s námi, podvádějí, okrádají. To vše je nutné zarazit. Čím dříve tím lépe. Osvobodit svět od vlivu Daeder. Zničit každý jejich artefakt a vše s nimi spojeného.“
„Nejsem slaboch. Jen mi to nepřijde moudré. Oproti Osmičce se Daedry skutečně podílejí na dění v Tamrielu, komunikují skrze několik vyvolených, dávají o sobě vědět.“ oponoval Lockbrow.
„S tímto s vámi nemohu souhlasit. Osmička rovněž promlouvá k nám, ale takový lidé nejsou posloucháni. Jsou zavíráni a považovány za blázny, protože vznikla falešná mýlka, že s námi nemohou komunikovat a nedělají to. Ve mne nejsou žádné ideály Bdících.“

„Zničení všech svatyní může vyvolat značné pobouření u místních občanů, kteří je uctívají. Mohou se vzbouřit, může vzniknout rebelie.“ přispěl Císař, „Je to velmi radikální krok Stene. Velmi radikální a nemyslím si, že je vhodné se ho pokusit provést. Daedry do našeho světa zasahují odjakživa je to tak přirozené a přirozený koloběh by se nemělo pokusit rozvracet.“
„Souhlasím s Císařem.“ přikývl Lockbrow.
„Můj pane,“ ozval se Tyrwin, „Jsem si jist, že bychom jakékoliv rebelie lehce potlačili.“
„O potlačení nejde. Jde o zbytečné rozvrácení společnosti. Zbytečný konflikt.“ mávl rukou Císař, „A co ty?“ podíval se směrem k tobě, „Zatím jsi nic nepořádného neřekl. Pouze mlčky sleduješ a tiše si něco šuškáš s ženou, která se chce stát mou manželkou.“ lehce na trůnu naklonil, „Pověz mi.“ nadechl se, „Jaký máš celý názor na tohle celé soukromé zasedání? Nevyjádřil jsi se ani jednou a nepřijdeš mi jako typ lidí, který by se do politiky hrnul a byl zapleten do intrik v Říši a mezi rody.“

Stenus, Nir i Lockbrow se k tobě nyní otočili a očekávali jak odpovíš. Tyrwin se pootočil jako poslední. Lehce se pousmál jakoby byl spokojen s tím, že tě Císař požádal o názor. Sabrina mlčela a očima si prohlížela Císaře, který ji však oční kontakt neopětoval, protože hleděl přímo na tebe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arthis
„Nejprve bych to odsouhlasila a se zbytkem si nějak poradíme. Doručit dopis bude hračka a toho vězně? Zkusíme zaplatit kauci. Sice nemáme až tolik peněz, ale určitě přijdeme na nějaké řešení. I bez zbytečných konfliktů.“ všiml sis, že do hostince vešla trojice legionářů, vedená mužem ve zbroji Penitus Oculatus. Byl mladší a jednalo se bezpochyby se jednalo o Imperiála. Jejich příchod zastavil celý hlahol v hostinci. Všichni s výjimkou Altmera, který seděl stále klidně, se otočili ke dveřím a pohledem si měřili příchozí válečníky s Císařství.

„Omlouváme se, že vyrušujeme.“ začal postupně agent Penitus Oculatus a klidnou chůzí v doprovodu legionářů dokráčel až k pultu. Někteří přítomní se již opět začali věnovat svým věcem, jiní však ne. „Ale rádi bychom požádali o něco málo pití a jídla. Během plavby nám dost vyhládlo a vyschlo v krku.“ pousmál se na Číšnici, která zrovna stála u pultu.

Neodpovězené tahy