Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 20.01.2017 17:25
#882

→ Tah 167.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„Myslím, že ne. Nezná tě a určitě by si o něčem takovém nechtěla povídat s někým cizím.“ odpověděla ti Mariana sledující hranici.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Hodně štěstí a buďte opatrní.“ řekla Carwen, odemkla dveře a následně zmizela na chodbě sálu. Nivrel se na tebe podívala a chvilku mlčela. Ještě jednou si vodou opláchla tvář a utřela ji ručníkem, připraveným opodál.
„Obstaráte mi zbroj.“ řekla následně, „Potřebuji splynout s okolím. Nejlépe zbroj s přilbou a s ženským kyrysem, protože jinak to nepůjde.“ dodala a přitom se prošla po malé umývárně spojené se záchodem. „Pak vyrazíme najít tu ženskou, vy do ní poté 'nechtěně' vrazíte a ochromíte ji svým speciálním prstenem. Zbavíme se stráže a já ji pak odvedu do vozu s tím, že její není dobře. Myslím, že plán dobrý a mohl by vyjít.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Jakmile jsi se dotkl magické hole byl jsi odteleportován. Průběh teleportace byl stejný jako při první teleportaci. Archanděl se na tebe podíval a klidnými slovy řekl, „Nikdo vás nenutil zabíjet ani vyhazovat jejich laboratoř do vzduchu. Mohli jste to provést hezky v klidu a nemuseli jste se vůbec dostat do takového situace.“ řekl na závěr a bez jakéhokoliv dalšího váhání se odteleportoval pryč.

Odebral jsi se k hostinci. V průběhu cesty jsi potkával legionáře i náhodné kolem jdoucí. Při procházení jedné z temných uliček jsi se zbavil roucha a klidnou chůzí pokračoval k hostinci. Před hostincem ani kolem se zrovna nenacházel žádný legionář. Byl zde klid. Jediný kdo se zde procházel a působil jako hlídka byl Bdící ozbrojený stříbrným palcátem a loučí, kterou držel v ruce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
„Asi... Asi máš pravdu.“ přikývla Sabrina na tvou odpověď a mlčky vyčkávala co se bude dít dál. Všichni přítomní byli opět seřazení a rozestoupený tak jak když jste vstoupili do místnosti.

„Corriente. Řekl jsem to už několikrát a řeknu to znova. Já do věcí Univerzity zasahovat nehodlám, nebudu psát ani žádnou listinu, která by požadovala po Arcimágovi odstoupení z funkce. Dění na Univerzity se Císařství už netýká a je nutné vložit úsilí někam jinam.“ promluvil Císař a Corrientis přikývl.
„Jen jsem konstatoval co si myslím o Univerzitě a jejím stavu.“
„Myslím, že by jsi měl nejprve zamést před svým vlastním prahem Corriente. Tvoji Císařští mágové nejsou o moc lepší. Dva jsem potkal v Hammerfellu, jeden byl závislí na skoomě a druhý se nechal sežrat pouštní bestií. Přišli mi jako naprostí amatéři.“ přispěl Lockbrow.
„Nedostal jsem žádné hlášení, že bych utrpěl nějakou ztrátu Hammerfellu.“
„Však jsi ji dostat nemohl. Ten první prodal všechny magické aparáty a vybavení, aby měl na fet a ten druhý asi těžko najde v žaludku monstra kurýra, který by ti přinesl dopis.“ pokračoval Lockbrow a Corrientis se jen a pouze nepříjemně zatvářil, ale nijak slovně toto téma nekomentoval.

Náhle se však rozrazili dveře a bez jakýchkoliv slov vešel prošedlý mág v červeném rouchu (graf. vzhled - zde). V ruce svíral magickou hůl a jeho výraz na tváři byl zarmoucený. Uklonil se před Císařem. Kancléř nervózně přešlápl, otřel si pot z čela a vyčkával co se bude dít. Lockbrowa příchod Císařského mága zjevně pobavil, protože se lehce pousmál. Nir si zachoval kamennou tvář a Císař jej mlčky sledoval.
„Stalo se něco Stene?“ optal se Corrientis.
„Ano Nejvyšší.“ přikývl prošedlý mág, „Někdo pronikl do naší základy, zlikvidoval laboratoř, žalář, zabil Kaleriona a další dva mágy zabili výpary z hořících lektvarů. Dva přežili, jeden s trvalými následky a ten druhý jakžtakž v pořádku.“ pravil Stentus a opřel se o hůl.
„Co- co- Cože?!“ lapal po dechu Kancléř a udělal několik kroků dopředu, jeho tvář ještě více pobledla, rukou si přejížděl po levé paži, „Kd- Kdo?“ zeptal se zatím co Corrientis s vyjeveným výrazem hleděl na svého podřízeného.
„Napadáme mne jen jedna osoba, která má takovou zášť vůči nám.“
„Ten zku*visynskej zm*d.“ procedil s nepředstíraným hněvem Corrientis, „Císaři.“ otočil se ke svému panovníkovi, „Žádám o okamžité vyhlášení stanného práva. “
„Přikláním se k Nejvyššímu mágovi Císaři. Situace si toho právo žádá.“ podpořil jej bez sebemenšího zavázání Nir, „Řekli alespoň něco zranění? Něco co by nám mohlo potvrdit, že šlo skutečně o něj?“
„Ve věznici chyběl ten Dunmer. Kdyby ho postihl podobný osud jako naše mágy bylo by tam alespoň mrtvé tělo. Nic takového jsme při použití naší magie nenašli.“ řekl Stenus.

„Stan-Stannému právu se vyhovuje.“ přikývl Kancléř, kterému se opotilo čelo ještě více a podíval se na Císaře, který musel dát konečný souhlas.
„Hned po této rozmluvě dejte rozkaz k vyhlášení stanného práva, každý občas Imperial City musí vědět ho toto právo zasáhne a jak bude omezen.“ řekl Císař a pohlédl na Altmera.

„Nejvyšší... Mám povolat ostatní Císařské mágy zpět? Zpět do Cyrodiilu?“ zeptal se Stenus.
„Není třeba Stenusi. Tohle je až příliš osobní, abychom to mohli vyřešit v souladu s naší přísahou, povinnostmi a zákony Císařství a diplomaticky nepoškodili Císařství ani ostatní vztahy s provinciemi.“ zamítl gestem na ruce Corrientis a lehce naštvaným hlasem pokračoval, „Já Corrientis Ravenrin rezignuji na svoji funkci ve prospěch zde přítomného Stenuse Tarna. Povede Císařské mágy a bude věrně sloužit Císařství jako jsem to dělal já.“ poté předstoupil blíže před starého mága. Všichni přítomní podle svých výrazů byli překvapeni rezignací Nejvyššího mága. „Stenusi Tarne přijímáš funkci Nejvyššího mága? Přísaháš, že budeš věrně sloužit Císařství, hájit zájmy Císařství, chránit svého Císaře a bojovat proti všem nepravostem a temné magii, které je ve světě nespočetno?“
„Ano. Já Stenus Tarn přísahám.“ řekl následně oba si navzájem podali ruce.
„Nechť se tak stane.“ pronesl následně Corrientis, otočil se k Císaři, uklonil se a se slovy, „Loučení a jakékoliv proslovy nejsou třeba, veličenstvo. Je čas jednat.“ s těmito slovy se prudce otočil k východu a vydal se po koberci rychlou chůzí pryč. „Nechť vás všechny prochází Osmička.“ pronesl těsně předtím než se za ním zavřeli dveře.

Audienční místnost ovládlo ticho. Všichni přítomní mlčeli. Stenus se přesunul na místo kde předtím stával Corrientis, aby si poprvé v životě vyzkoušel jaké je to stát tak blízko Císaře.
„Co- Co myslíte, že bude dělat?“ zeptal se překvapený Kancléř.
„Teď když nemá ruce svázané svými pravomocemi?“ pousmál se Nir, „Obávám se, že temným mágům a hlavně jeho nepřátelům nastanou temné časy, velmi temné časy.“
„Aha...“ zaznělo z úst Kancléř a než stihl pokračovat dále chytl se v místě srdce a skácel se k zemi. Stenus ihned vyskočil, Nir Kancléře otočil s tím, že mu dá první pomoc, ale mág jej ihned zarazil.
„Je pozdě. Tady magie ani jiná léčba nepomůže. Je mrtev, pravděpodobně infarkt.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arthis
Muž mlčky kývl. Siona se zvedla od stolku a následovala tě do stinného a nerušeného rohu. Altmer mezitím v klidu dopil poslední lok v korbelu a přivolal jednu z číšnic, aby mu přinesla nový. Přitom vytáhl svůj měšec a vysázel jí několik Septimů navíc.

„Nejde o to jestli mu věříme. Jde o to, že má pravděpodobně informace, které potřebujeme.“ začala Siona, „Prostě chce něco za něco... Trošku jsem to čekala. Na druhou stranu doručit dopis nebude nic těžkého. Osvobození toho muže z popraviště bude mnohem těžší, ale kdyby chtěl finanční vyrovnání jen s těží bychom mu mohli vyhovět. Však víš jak na tom jsme se Septimy.“

Mladá redguardská dívka mezitím přinesla Altmerovi nový a plný korbel. Kývnutím hlavy poděkoval a očekával jak se rozhodnete. Ani jednou se vaším směrem neotočil ačkoliv moc dobře věděl kde se nacházíte.

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 20.01.2017 19:23