Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 18.01.2017 21:36
#876

→ Tah 166.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„Ne. Všechno je v pořádku...“ odvětila ti Mariana aniž by se na tebe podívala, oči měla upřené k hořícím hranicím, „Akorát kamarádka je na tom špatně... Znala se s Hanzem, s tím legionářem co stál na straně Univerzity a zemřel.“ povzdechla si, „Kdyby býval přežil mohla je čekat krásná svatba.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Nevadí mi to.“ řekla Carwen, „Naopak souhlasím. Nezapomeň co jsem ti řekla před tím než jsme sem šli. Pamatuj na svůj prsten, který jsi dostal a také na hůl. Obojí se ti bude hodit.“ dodala a poté se podívala na Nivrel, která tvoji spolupráci ještě neodsouhlasila. „Nebo jsi proti?“
„Jeho pomoc se mi bude hodit.“ přikývla Nivrel, „Nedovedu si představit, že bych vlekla tu ženskou sama... Bude dost těžká.“ přiznala poté a Carwen se jen a pouze pousmála.
„Myslím, že máme všechno domluvené. Já se postarám o dokumenty a pak si vás najdu a nebo se setkáme až u Belwen. Nějaké dotazy Aedane? Nebo můžu jít, aby jste se mohli s Nivrel v klidu poradit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Odsypal jsi Arveně peníze. Sebrala je a hodila do svého měšce, opatrně převzala Trevina. Archanděl v průběhu tvých slov pozoroval okolí a také oblohu. „Postarám se o něj a budu doufat, že naši bratři a sestry budou umět jeho zranění vyléčit.“ začala Arvena, „Opatruj se.“ řekla následně a odebrala se k odchodu i s Trevinem jehož váha ji trochu zmáhala, ale přesto jí dařilo ho nést.

„Chytni se hole.“ řekl Archanděl a opět rozzářil její magický hrot a zahájil přípravu teleportačního kouzla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
Poklonil jsi se Císaři a jakmile se blondýnka zvedla a napřímila učinil jsi to samé. Všichni přítomní mlčeli. Tyrwin postával na stejném místě jakoby očekával nějakou reakci ze strany Císaře. Ten seděl na svém trůně oděn do modrého honosného oděvu, hlavu s postupně ubývajícími a šedivějícími vlasy mu zdobila koruna.

„Věř Tyrwine, že nejsi jediný ani poslední kdo mi nabízí ruku své dcery.“ začal pozvolna Císař, „Mnoho šlechticů ať už z Cyrodiilu nebo ostatních provincií mi nabízejí ruce svých dcer a dušují se věrností, loajalitou vůči Císařství a Císařské koruně. Copak to není to čímž se zavázali již před lety? Před lety když jsem se usedl na trůn?“ pohlédl na starého velitele Císařské gardy.
„Mnohým je nutné připomenout jejich přísahy a závazky vůči Císařství. Má loajalita vůči vám nikdy nezakolísala, vždy jsem plnil vaše rozkazy a vždy jsem stál na straně Císařství, proléval za Císařství krev.“
„V tom případě mi vysvětli proč bych si měl vzít tvou dceru? Dle tvých slov usuzuji, že mi zůstaneš loajální i když si ji nevezmu, nebo jsou to snad jen prázdná slova?“
„Osmička je mi svědkem, že jsou to slova plné pravdy.“ řekl pohotově Tyrwin a Corrientis, Císařský mág se pousmál. „Pouze jsem chtěl posílit vaši pozici. Však víte jaká krize je v zemích Císařství. Pokud po svém boku budete mít ženu z mocného a respektovaného rodu upevní to vaši pozici. Vztahy mého rodu sahají od Valeriů po Acilliovce ze Skingradu.“
„Musím přiznat Císaři...“ začal pozvolna Kancléř, který byl lehce pobledlý a působil nervózně, „Že Císařská provincie není jednotná. Anvilský hrabě je nemocen a vládne místo něj jeho žena lidem je sice oblíbená, ale růžky pomalu začíná vystrkovat vládce tamního podsvětí Ceasar a situace ve městě houstne. Kvatch se vzpamatovává ze všech problémů, atentát na Císařovnu, atentát na jejich vládnoucí příslušníky a mnoho dalšího. Skingrad je silný a téměř bez jakýchkoliv vážných problémů funguje společně s Cheydinhalem. Kdežto Bruma je pohoršena přijetím Konkordátu což dala najevo svojí nepřítomností na dnešním sněmu a Chorrol? V jeho případě je to složité.“ odmlčel se Kancléř a pohlédl na Císaře, „Tamní baronka zabránila převratu, uvěznila hraběte Fjora z Brumy a požaduje tučné výkupné. Jakákoliv čest vůči svým sousedům ji zjevně nic neříká. Podobně jako Bruma se nezúčastnili dnešního sněmu... A Bravil a Leyawiin jsou v troskách.“ opět následovala odmlka, „Možná... Možná Císaři by bylo vhodné některý z návrhů přijmout. Možná tento. Centrální pomoc v -“
„Se tvým dovolením Ruliane dokáži se rozhodnout sám.“ zarazil jej rukou Císař a pohlédl na Tyrwina.

„S vaším dovolením Císaři.“ přihlásil se o slovu důstojník Nir a vystoupil vpřed, aby měl přehled a mohl se rozhlížet všemi směry, „Osmá legie už za velení Arteria povolala na území Chorrolu značnou část svých sil pod vedením Legáta Amragora. Generál Valerius armádu doposud neodvolal, naopak ponechal ji v Chorrolské oblasti s tím, že zde mají založit tábor a vyčkávat na další rozkazy. Nemám zdání jaké jsou jeho záměry, ale tato armáda by měla stačit k zabránění jakékoliv rebelie ze strany Chorrolu nebo Brumy v případě, že by se rozhodli vzepřít a vyrazili proti sobě.“
„Oni se vzepřou. Fjor je příliš hrdý na to, aby přistoupil na výkupné i když nemá na výběr a jeho žena Freydia se jistě pokusí svého muže osvobodit silou. Jsou to nordové, oba silní a schopní bojovníci. Pokud Chorrolská hraběnka neustoupí a nepropustí hraběte Fjora můžeme jen očekávat její pád.“ pravil šlechtic se založenými rukami.
„Nordské tradice... Zde jsme v Cyrodiilu a i tradice jsou podřízeni zákonům a slovu Císaře. Hraběnka Brumy není žádná války chtivá panovnice. Jsem si jist, že raději pokoří svou hrdost a vyplatí svého muže než, aby se pustila do války.“ promluvil opět Nir.
„Spíše by se slušelo říci ke komu se Císařství v případě sporu přikloní.“ zaznělo z úst Kancléře.
„To ponechám v rozhodnutí generála Valeria.“ řekl Císař klidným hlasem, „Tyrwine seznamte ho s tímto problémem a zdůrazněte mu, že v případě, že by k něčemu došlo chci, aby se pokusil najít řešení bez zbitečného krveprolití. Věřím, že Chorrolu bude stačit pouze pohrozit a vydá Fjora bez boje.“
„Vyřídím Císaři.“ přikývl Tyrwin.
„Co se týče tvého návrhu k sňatku.“ začal Císař a jeho oči sjeli na Sabrinu, „Zvážím ji. Souhlasím s tím co chtěl říci Kancléř. Je nutné udržet a uklidnit Imperial City. Nač mít pevné zázemí mimo Cyrodiil když vládnu z této věže a z tohoto města. Imperial City je srdce Tamrielu. Zítra ti dám vědět jak sem se rozhodl.“ zakončil pohledem na Tyrwina, který spokojeně přikývl.

„Co se týče tebe Lockbrowe.“ pohlédl na muže v šlechtickém oděvu, „Tvůj návrat mě velmi potěšil. Byl bych rád, kdyby jsi opět přijal místo v radě Starších a také se podílel na koordinaci bojových sil zde v Cyrodiilu a především Imperial City. Osmá legie zde má posádku, kterou vede Legát Antonius Gratus, znáš se s ním. Stráž města Imperial City byla prakticky během obléhání města zničena a chybí schopný velitel, který ji opět postavil na nohy. Ujmeš se toho? Je potřeba zavést opět pořádek.“
„Přijímám Císaři. Jak místo v radě Starších tak hodnost velitele stráží.“ přikývl souhlasně Lockbrow, „Slyšel jsem, že je zde nějaký problém s upíry.“
„Ano. Nejvyšší mág by ti k tomu později mohl říci více. Bdícím se celá situace bohužel vymkla z rukou a jsou značně oslabeni. Jestli se toho problému hodláš ujmout klidně můžeš, ale v prvé řadě je nutné postavit na nohy naši městskou stráž.“
„Nemějte obavy Císaři. Budu postupovat s obezřetností a strategicky. Upíři jsou vážný problém, který se nesmí podceňovat. Zkus kontaktovat pár svých dávných přátel. Předpokládám, že Univerzitě stále ještě vyučuje profesorka Silverwoodová?“
„Silverwoodová stále působí na Univerzitě.“ přikývl Corrientis na Lockbrowovu otázku, „Chtěl jsem, aby se připojila k Císařským mágům, ale odmítla. Chybí mi v mých řadách někdo s takovými znalosti magie Iluzí, Proměny a Očarování. Jenže jí je zjevně bližší přednášet novicům a novickám než konat dobro pro Císařství a jeho obyvatelstvo. Nicméně Univerzitu vede Palagán a už není v našich rukou Lockbrowe. Nečekej uvítání... Za dobu tvého žití v Hammerfellu se leccos změnilo. V případě Univerzity jedině k horšímu.“
„Palagán?“
„Ano. Upírá mi možnost vyšetřit nedávné události na Univerzitě, upírá mi právo poslat na Univerzitu svého mága, aby se podílel rozvoji Univerzity a vzdělávání tamních studentů. Zatím co nějakou Thalmorskou mágyni přijme.“ řekl rozhořčeně Altmer.
„Corriente říkal jsem ti, že do věcí Univerzity se plést nemáš, ne? Možná jste se v minulosti s Palagánem příliš nepohodli, nicméně teď je to již mnoho let a on se vždy i s Univerzitou přiklonil na stranu Císařství když to bylo nutné. Nemyslím si, že by se hodlal uzavřít nějaké spojenectví s Thalmorem ani plánoval něco nekalého.“ připojil se do rozhovoru Císař.
„'Nepohodli' je slabé slovo Císaři.“
„Když je ten Palagán takový problém proč ho prostě neodvoláme? Sice je Univerzity nezávislá, ale copak odmítne někdo odvolání přímo Císařem?“ snažil se zapojit i Kancléř, ale Corrientis i Nir na něj koukli s pozvednutým obočím.
„Jak jsem řekl tak také budu činit. Záležitosti Univerzity mne nezajímají. Mne zajímají moje provincie, moje země a chaos v nich.“ zamítl Císař.
„Rulliane měl bys vědět, že Palagán nikdy nebyl zvolen Arcimágem. A bohužel na Univerzitě není nikdo kdo by byl schopný tuhle funkci zaujmout. Jediný kdo by na to měl zkušenosti a kompetenci je Globullus, kterého tam dotáhl Palagán jako svou loutku. Jsem si jist, že kdyby byl Palagán odvolán a skutečně odstoupil z funkce, Globullus by byl první koho by tamní profesoři na jeho místo navrhli a to právě Palagán očekává, to je jeho pojistka. Když bych totiž někoho ze svých řad poslal, aby se ucházel o místo kdo myslíš, že zvítězí? Globullus. Protože ho znají a není to vůbec špatný člověk, ale je jen a pouze loutkou. Nikdy nebyl někým kdo by skutečně v nepřítomnosti Arcimága Univerzitu vedl. Vždy ji vedl buď Palagán a nebo Arterius a nebo když ani jeden z nich nemohl Globullus plnil jejich přání. Copak si myslíte, že to co zvolil na sněmu byla jeho volba? Nebyla. Byla to volba Palagána nebo Arteria. Tím, že by byl Globullus zvolen Arcimágem by se Palagán opět dostal k moci. Sice by formálně vedl Univerzitu Globullus, ale za nitky by tahal Palagán, který by se bezpochyby stal jeho zástupcem. Pokud by se necítil, že utrpěla jeho dunmerská pýcha a odešel by tam odkud přišel.“ dal si krátkou pauzu od výkladu Corrientis, „Před lety když zemřel Seleth, který netrpěl zrovna vstřícností vůči Císařským mágům jsem byl mezi těmi kdo chtěli, aby se Arcimágem stal Valindor Benoch... Jenže odešel. Ukončil spolupráci s Univerzitou a zmizel neznámo kam, teď se sice vrátil, ale už si nejsem jist zdali by byl vhodným kandidátem.“
„Globullus už je přeci starý. Myslíš, že by si troufl na Arcimágskou funkci?“ zeptal se Kancléř.
„Já jsem také už starý a stále funguji jako za mlada. Možná mu v těle nekoluje krev elfů a nemá naši dlouhověkost, ale rozhodně je to schopný mág, který dokáže značně prodloužit svůj život.“
„Jenže nemocem přicházejícím se stářím nelze zabránit magií, nemám pravdu?“ pokračoval v otázkách Kancléř.
„Máš pravdu. To nelze, ale říkám ti, že Globullus by ve funkci Arcimága vydržel.“ odvětil mu opět altmer Corrientis, „Valindor má sestru. Selenu Benochovou. Mladou, nadanou profesorku magie Iluzí a Proměny, která se zotavuje ze zranění, které trpěla během obléhání města. Byla velmi dlouhou dobu mimo dění Univerzity... Pokud by se vrátila nebyla by nakažena ani zapojena do Univerzitních intrik a bylo by možné ji považovat i za možnou kandidátku na Arcimágský post.“
„Slyšel jsem, že má nemalé problémy s pamětí.“ přispěl Tyrwin, „Údajně jsou její problémy tak velké, že není schopná si zapamatovat jakou má barvu ponožek na nohou a nebo jestli si je vůbec vzala.“ zasmál se neboť mu to přišel zjevně vtipné, ale nikdo se nezasmál.
„Obnova paměti trvá dlouho Tyrwine. Velmi dlouho. Ale i tak ji považuji za profesorku, která by se mohla o post Arcimága ucházet a měla by moji podporu.“

Sabrina stojící vedle tebe si jen povzdechla, „Doufala jsem, že moje námluvy budou vypadat jinak.“ přiznala tiše, „Ale ten Kancléř vypadá divně... Nezdá se ti?“ zeptala se tě tiše.

Neodpovězené tahy