Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Biografie slavných a bájných postav TES

Přidal MightRider dne 23.07.2014 16:45
#8

Tak, a je to tady. První Biografie trochu ve stylu povídání. Pište, co bych měl změnit, jak moc podrobný bych měl mít atd.
Chtěl poděkovat lidem, kteří hlasovali kladně a doufám, že těm co se to dosud nelíbilo, nebo se jim nebude líbit Potema, si pčokají na další.
A já tu teď přikládám další anketu

O kom chcete další biografii?
a) Pelagius Septim III:
b) Tiber Septim
c) Olaf Jednooký

A já se těším u dalšího dílu :)..
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Královna Potema přezdívaná Vlčí královna
Narodila se 67.roku 3. věku v Císařském městě (Cyrodiil) jako dcera císaře Peleagia II. a zemřela jako královna Samoty o 70 let později 137. roku 3. věku.

Podrobné Záznamy o rodině
Prababička (matka Uriela II.): Kintyra I..( Nordka) - Neteř Tibera Septima (Nord)
Dědeček: Uriel Septim II. (nezn.)
Matka: Quintilla nebo Qizara ( Bretonka) (knihy hovoří rozdílně)
Otec: Pelagius Septim II. ( nezn.)
Strýc a teta: Amiel a Galana ( nezn.)
Bratři: poloviční Starší Antiochus, mladší Magnus a Ceforus
Neteř: Kintyra II.
Manžel: Mantiarco ( Nord)

Podrobný životopis

Šperháček, to je věcička
Svých prvních 14 let prožívala Potema v Císařském městě. Už v téže době byla velmi nadaná. Lehko se naučila různé historické zápisky a aktuality. A nejen to. Díky příhodě se služebnou uměla výborně vyháčkovat zámky. A přesně to se jí hodilo jednoho dne, když nordský velvyslanec přijel pro informace o prodlužovaném sňatku Galany se samotským králem Mantiarcem. V případě, kdyby Uriel odmítnul vydat Galanu, Říše by byla nucena díky smlouvě zaplatit Mantiarcovi milióny někdejších zlaťáků, které přišly na pomoc proti khajiitským rebeliím v Torvalu. Velvyslanec proto poslal páže pro smlouvu z archívu a téže situace Potema využila. Věděla, že páže se loudá a proto odběhla pro doklady (ano, nebyla v přítomnosti svého otce a děda, pouze odposlouchávala z tanečního sálu). Zámek od archivu zadělaný v ebonitových dveřích byl sice nejsložitější, co kdy háčkovala, ale nakonec se jí to povedlo. Dokument našla a schovala si ho u sebe. Když páže přišlo do síně s prázdnou, začal Uriel s Pelagiem uklidňovat velvyslance a poté Uriel nabídnul na sňatek ruku Potemy. To se Potemě samozřejmě nelíbilo, jelikož už v téže době bylo Mantiarcovi 62 let, byl tlustý, podle ní taky barbarský nord a ještě k tomu byla Samota na severu Skyrimu. Nemohla s tím ale nic dělat. Jenže když měla smlouvu u sebe, už tehdy plánovala, co s ní bude moct vydělat.

Někdy má nevěra i světlé stránky
Rok poté, co byla Potema provdána do Samoty, zemřel Uriel Septim II.. Na trůn tedy usedl Pelagius II., který rozpuštěním Rady starších a zpoplatněním míst v radě znovu oživil říšskou pokladnici. Mezitím Potema v Samotě prodělávala mnoho potratů, až nakonec ve 29 letech, porodila syna. Mantiarco původně chtěl, aby se jmenoval po něm, ale Potema ho pojmenovala na počest svého děda… Uriel III. Uriel Byl zároveň jmenován následovníkem trůnu, jelikož Mantiarco nešťastně zjistil, že jeho údajný syn Bathorgh nebyl jeho synem, nýbrž synem generála Thonea, který byl vzápětí propuštěn a vypovězen a s ním i Bathorgh. Jenže, jak už všichni víme, Potema byla prohnaná a neuměla jen dobře háčkovat zámky, ale taky napodobovat rukopis…..

Nikdy nepokládej dvakrát stejnou past
Když rok po narození Uriela III. zemřel Pelagius II., sjela se celá císařská rodina ze všech koutů Tamrielu na pohřeb. Trůn měl zdědit Antiochus ve 43 letech, v tom mu ale chtěla Potema zabránit.
Už to byly 3 týdny, co zemřel Pelagius II. a stále nebyl zvolen nový císař. Potema při večeři s matkou Quintillou zjistila, že matka i Mantiarco zanedlouho zemřou a dostala od ní amulet. Byl očarován ze školy iluzí, a proto ho využila hned po odchodu své matky, když načapala Antiochova špeha. Nechala se zavést do Antiochovy pracovny.
Druhého dne z rána přišla se špehem do Antichova pokoje, kde zároveň sdílel loži s argoniánkou. Potema před něj předložila listinu, kde se píše, že Antiochus není syn Pelagia II., nýbrž královský správce Fondoukth, který se povahově podobal Antiochovi. Potema ale Antichovo myšlení podcenila. Její starší bratr zjistil její plán, a vytáhnul eso z rukávu. Předložil Potemě listinu, ve které se písmo velmi podobá rukopisu Amodethy, matky Bathorgha. V dopisu se psalo, že Mantiorcův syn Bathogh je syn generála Thonea a né samotného krále. Antiochus Vlčí královně vyvětlil, že mít dar napodobování rukopisu nemusí vždy vyhrávat a poté výherně pronesl: „ Nikdy nepokládej stejnou past dvakrát“

Politika, ta se musí umět
10 let Antiochovy vlády nebyl žádný zázrak. Z císaře se stávala otylá encyklopedie pohlavních nemocí, měl totiž úplně všechny, které kdy císařští lékaři kdy rozpoznali.
I tak ale splodil se svou druhou ženou Gysillou dceru Kintyru II. Jeho sourozenci ale v politice vynikali mnohokrát lépe. Magnus se provdal za cyrodiilskou královnu Lilmothu; Hellenu, se kterou popravili argoniánského krále a upevňovali v Černém močálu říšské zájmy.
Ceforus vládl se svou ženou Bianko a mnoho dětmi v Hammerfellu, ale Potema, ta ze všech v politice vynikala nejlépe…. K jejímu dvoru se nesjížděli jen skyrimští králové (nám známí jako jarlové), ale i šlechta z Morrowindu a Vysoké skály.
110. roku 3.věku si k sobě Potema přizvala pyandoneyského krále Orgnuma. Uzavřela s ním smlouvu, že až napadne Orgnum Tamriel, bude jeho povstání proti císaři podporovat. Smlouvu uzavřela netradičním způsobem. Údajně si s králem Orgnumem užila nejlepší sex v životě. ( Pelagiova větev Septimů si nějak oblíbila milování…..)
Tím to ale nekončilo. Když v Samotě přebýval Orgnum, dojeli na návštěvu i Psijikové. Jednali s Potemou o pyandoneyské invazi. Ohlíželi se na svou politickou neutralitu, ale když slyšeli Poteminy plány, když bude vládnout se svým synem na Císařském trůně, okamžitě se přesunuli do tamnější Samotské krčmy. Tam mluvily s Levletem, Poteminým služebníkem pracujícím pro Antiocha. Císař Psijikům nabídnul 12 mil. Septimů za bránění pobřeží proti Pyandoneycům. Psijikové zpočátku chtěli 50 mil., ale jakmile zjistili Poteminy plány, snížili svou cenu na 8 mil.. Potema navíc na svou strány přilákala Cech mágů, což bylo další +.
….. Za 3 měsíce později se Potema doslechla, že poblíž sídla Psijického řádu vznikla bouře a ta s pomocí císařského námořnictva a královského námořnictva Letních ostrovů smetla celou pyandoneyskou námořní flotilu i s králem Orgnumem. To byl další krok k Potemině prohnanosti.

Pár, co se k sobě hodil
120. roku, 3. věku, umírá císař Antiochus. Do císařského města se sjíždí císařská rodina. Potema zde přednáší projev, ve kterém poukazuje na fakt, že Antiochova žena Gysilla měla stejné choutky jako Antiochus, a že tak není zřejmé, že Kintyra je dcerou Antiocha. Proto navrhuje na trůn svého syna Uriela. Téhož dne, večer, při večeři se svými bratry a jejich ženami, si Kintyra zavolá Potemu ze síně a tam jí oznamuje, že Rada starších rozhodla. Její korunovace se bude konat za 2 dny a nechce tam Poteminu přítomnost. Posílá ji proto zpět do Samoty. Při návratu do hodovní síně odpovídá Ceforově ženě Biance na otázku: „ Lépe, než řečnit, umím válčit“

Strach a zlato, to je největší zbraň
Po návratu do Skyrimu Potema svolala posvtání. Spojila vojsko se všemi, kteří byli s Antiochovu rodinou nespokojeni. Tato válka je známa jako válka červeného diamantu. Začátky byly velice úspěšné. Potemina armáda se rozlila všude po Tamrielu a vyvolávala povstání. Jednoho dne požádal loajální vévoda z Glenpointu na pobřeží Vysoké skály o pomoc. Kintyra tam jela osobně i se svým vojskem…
121. roku 3.věku Kintyra dorazila se svým vojskem do Glenpointu. Diskutovala s tamnějším vévodou o síle Poteminých vojsk. Vlčí královna útočila hlavně v noci a roznášela zvěsti, že oživuje vojáky na svou stranu, v čemž vévoda Kintyru přesvědčil, že to není pravda. Poté se Kintyra odebrala do své věže. Tam začala psát dopis Modellovi. Chtěla tam vylíčit, jak se s ním v létě chtěla oženit v Modrém paláci, ale válka to nedovolovala. V tom jí na dveře zaklepal kurýr s dopisem od Modella, který ve svém dopise objasnil posily pro Konturu. Udivilo ji to už jenom proto, jelikož o posily nežádala. V tu chvíli šla k oknu zkontrolovat, jestli jsou stráže na svém místě, ale nebyly. Potom se otevřeli dveře a vstoupila Potema. Chvíli spolu konverzovali a poté ji Vlčí královna prohlásila svou první mučednicí.

Válka červeného diamantu již brzy skončí
Není známo, kdy přesně byla císařovna Kintyra II. popravena. Ale hned po jejím zajetí bylo Císařské město dobyto a císařem se stal Uriel Septim III.. 125. roku 3. věku Ceforus soustředil své jednotky na boje ve Vysoké skále, zatím co Magnus přes loajální Morrowind převedl armádu argoniánů. Po popravení císařovny Kontury totiž mnoho panovníků změnilo stranu. Tím pádem vojska postupovala na Poteminu domovskou provincii.
127. roku 3. věku se na ichigadském ostrově v Hammerfellu střetli vojska Uriela a Cefora. Uriel byl po dlouhé bitvě zajat. Poté, co se to Potema dozvěděla, se přesunula do vojenského táboru, kde se plánoval útok na zříceninu zámku Kogmenthist. Potema zde pronesla řeč a potom se vojáci vydali do boje. Potema boj sledovala z dálky. Ke konci bojů, kdy se dávala Magnova argoniánská armáda na útěk, přijela z Hammerfellu další kurýrka. Tentokrát nesla horší zprávy. Když se chystali Ceforovy vojáci převést v kočáru Uriela do Gilane, na vůz se vrhnul pobouřený dav a upálili Uriela uvězněného v kočáře za živa.Ceforus se navíc nechal korunovat císařem. Po této zprávě Potema mlčky odešla zpět do tábora oslavovat vítězství.
Díky Ceforově korunovaci opouští Potemu její spojenci a válka červeného diamantu končí.
Z Potemy se stává nekromantka, která oživuje mrtvé nepřátele a neustále útočí na Cefora.

Obléhání Modrého paláce
137. roku 3. věku byl obléhán Modrý palác, palác plný mrtvol a kostlivých komorných, které kdysi obsluhovali Potemu. Téhož roku při obléhání byl v Samotě i mladý Pelagius III:, syn Magna. Ke své šílenosti přišel právě od Potemy, když mu dala amulet se žlutým kamenem uvnitř. Ten amulet měl brát zdravou mysl a dávat šílenost.
Potema naposled vydechla ve své ložnici.

140. roku 3. věku zemřel na následky pádu z koně císař Ceforus. Císařem se stává Magnus Septim, Ceforův bratr.
141. roku 3. věu je Pelagius Septim III. korunován králem Samoty.
145. roku 3. věku umírá Magnus Septim a na trůn usedá jeho syn Pelagius Septim III. známý také jako Šílený.

Válka červeného diamantu
Tato válka, jež zůstala ve vzpomínkách nordů, ale i obyvatel Tamrielu, začala 120. roku 3.věku a skončila 127. roku 3. věku. Započala jí Vlčí královna Potema se svým synem Urielem Septimem III. O život v ní přišli:
Císařovna Kintyra II.
Uriel Septim III.
Mnoho vojáků různých národností

Spojitosti se Skyrimem
Úkoly: Muž s vlčí pověstí (The man, who cried wolf)
Probuzená vlčí královna ( Thw wolf qeen awakened)
Místa: Jeskyně Vlčí lebky
Poteminy katakomby
Knihy: Životopis Vlčí královny
Vlčí královna 1.- 8. díl

Zdroje:
Životopis Vlčí královny
Vlčí královna 1.- 8. díl
http://www.uesp.n...ore:Potema
http://www.uesp.n...Septim_III
http://www.uesp.n..._Septim_II
http://www.uesp.n...#Antiochus

Obrázky

Upravil/a MightRider dne 29.12.2014 01:28