Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Tradiční hádanky

Přidal Sarako dne 06.09.2014 16:47
#273

Pravděpodobnost, že všichni uspějí je 1:256

Lze spočítat tak, že počet možností jednoho, umocním počtem těch, co se o daný úkon pokouší.

Podrobnější vysvětlení:
- Jeden z nich má 4 možnosti.
- Když si spočítám, nebo graficky znázorním počet možností pro 2 z nich, je možností 16 (4x4) Král řekl, že kdo se vrátí zpět do rohu ze kterého vyšel, bude volný. Protože se žádný z nich se nebude zabývat správností úsudku toho, kdo roh obsadil před ním, může být roh obsazen více než jedním z nich.
- Při třech to pak bude 64 (4x4x4)
- Takže výsledná pravděpodobnost je potom 1:256 (4x4x4x4)