Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Co tě žere?

Přidal Lord Rade dne 02.09.2013 20:22
#1

Thomas na muže s čírem dotírá, ať se vzpamatuje, mezitím skryje svůj střep.
,,Ty nedáš pokoj kur-" vykoktá střílející pankáč a pak, zatímco přebíjí, změní názor: ,,Dobře... Vidíš tamhlety dveře? Ty od kulatýho stolu? Běž tam a získej pro nás klíč od sklepení. Běž! My dva tě kryjem!"

Gerret se snaží dostat muže k rozumu, ale ten je těžký a vůbec se nemůže dostat na nohy. ,,Zab- mě-" vydá ze sebe slabým hlasem a chytne ho za ruku.

Upravil/a Lord Rade dne 02.09.2013 20:23

Přidal LordeS dne 02.09.2013 20:27
#2

"Nemohu kamaráde. Nemám čím. Proto potřebuji do zbrojnice. Pověz mi, jak se tam dostanu a dopřeju ti věčný odpočinek." sákra, kde se ve mne ta slova berou... "Nemáš nějaké světlo? Prosím, pomoz mi a já pomohu tobě."

Přidal Lord Rade dne 02.09.2013 20:32
#3

,,Za tvými zády..." nasměruje tiše muž na místo, kde jsou dveře. ,,Nemám nic..." dodá potom.

Přidal LordeS dne 02.09.2013 20:45
#4

Prostě šťastný den. "Ani cigáro nemáš?" kuřáci mají zapalovače pokud ne, prošacuji ho a jdu se věnovat dveřím zbrojnice.

Přidal nagasadowcz dne 02.09.2013 21:10
#5

"Jdu na to. Ale jestli mě sejmete, tak se vážně naseru!" Pohrozím jim a zamumlám: "Ne, že by vás to potom muselo kdovíjak trápit." No a provedu to s modlitbou na rtech.

Přidal Lord Rade dne 02.09.2013 22:46
#6

,,Ne..." odpoví Gerretovi muž, přestože ho už začal šacovat. Musel jít po slepu, ale dveře nakoncec znovu našel. Lehce je otevřel a ocitl se v další temné místnosti.

Thomas pohrozí a vběhne do akce. V obytné místnosti je už pouze sedm nakažených. Jeden z nich přímo před ním ho se svěšenou hlavou pouze pozoruje, další tři pomalu protrhávají plachtu jednoho ze stanů z kterého se následně ozývá ohlušující křik, pátý a šestý se nacházejí u dveří ke Kulatému stolu a tím pádem blokují cíl a poslední z "přeživších" se řítí právě k Thomasovi.
,,Zahrajem si hru?!" zavolá pankáč za Thomasem. ,,Kterýho máme sejmout jako prvního?" směje se potom šíleně.

Přidal LordeS dne 02.09.2013 22:59
#7

"Zas*aná tma." Vrátím se zpět k raněnému a zeptám kde jsou umístěné jaké zbraně. Po hmatu hledám kuš, nelépe dvě a toulec šípů. Nějaká dýka/nůž by se taky hodila. Pokud najdu i kopí, beru s sebou také. Samozřejmě hledám i nějakou baterku apod.

Přidal nagasadowcz dne 02.09.2013 23:01
#8

Ukážu prstem na toho, který běží ke mně a uhnu jim z dráhy střely. Zařvu ještě za sebe: "A pak ty dva u dveří!"

Přidal Lord Rade dne 02.09.2013 23:21
#9

,,Nevím- sakra!" zakřičí ze všech sil zraněný muž na Gerreta. Tomu nezbyde nic jiného než hledat po hmatu. Nahmatá stůl se šuplíky, kde nachází krabice s náboji, jejichž ráži po hmatu nezjistí. Poté začne zkoumat povrch stolu a řízne se o něco ostrého. Nejspíš nahmatal sečné zbraně: nože, dýky a něco většího nejspíš mačetu. Dále začal hledat po zdích, kde nahmatal police s různými palnými zbraněmi: asi dvě brokovnice, tři útočné pušky, pět pistolí. Ještě než si něco konkrétního vezme se projde po místnosti a hledá dál. Nachází dvě figurýny v studeném brnění. Jedna drží meč se štítem a druhá kuši a na zádech má toulec se šípy. Našel svou zbraň.


Thomas ukáže na nakaženého, který k němu blíží a sotva co to udělá se mu rozletí hlava. ,,Pěkná trefa," řekne pankáč jeho svalnatému kolegovi. ,,Teď já," dodá a vyprázdní polovinu zásobníku na nakažené u dveří.

Přidal nagasadowcz dne 02.09.2013 23:41
#10

Vletím do dveří a prudce je po sobě zavřu. Hned se rozhlédnu v místnosti po něčem, čím bych je mohl zajistit. Pak se podívám po klíči, který po mně chtěli.

Přidal LordeS dne 03.09.2013 00:07
#11

"Konečně. Už tě miláčku nikomu nepučím, slibuju." Polaskám svou kuš, vezmu šípy, dvě dýky a jednu útočnou pušku - pokud má zásobník, jestli ne, tak ji tu nechám. "Seš si jistej, že to vážně chceš?" Zeptám se raněného. Pokud ano, vrazím mu dýku do oka a nechám ji tam. Na schodech nabiju kuš. Postupuji(plížením) až k recepci.

Upravil/a LordeS dne 03.09.2013 00:08

Přidal Lord Rade dne 03.09.2013 00:38
#12

Thomas přiběhne ke dveřím a pokouší se dostat dovnitř, ale marně - jsou uzamčené. Mezitím co do nich buší, slyší křik lidí z obklíčeného stanu. Brzy na to je muži s AK-47 postřílí a jdou se ke stanu podívat.
,,Je tam někdo?" zeptá se pankáč a na to do stanu vypálí zbytek svých nábojů.
,,Tak... My tu jako nejsme," řekne svalovec. ,,Řekni ať otevřou a dají nám ten klíč a necháme je žít... nebo... to raději neříkej, když tu nejsme...


Gerret si vezme, co pobere- svou kuši, šípy a dvě dýky. Puška není nabitá a on nechce ztrácet čas s hledáním vhodné munice. Vyběhne ze zbrojnice a vrátí se ke zraněnému. Zeptá se ho jestli to opravdu chce a on souhlasí a dodá: ,,Pozdravuj Thomase a Jeffa... jestli jsou naživu." Na to mu do oka vbodne nůž a nechá ho tam. Opustí jeho tělo a zamíří k východu. Na schodech, kde je ještě trochu světla vloží jeden šíp do kuše. Pak se opatrně plíží k recepci.
Zjišťuje, že mezitím, co tu byl naposled se situace uklidnila. Z chotby u recepce nahlédne do obytné místnosti a spatří oba známé gangstry společně s jiným neznámým mužem u dveří ke Kulatému Stolu.

Přidal LordeS dne 03.09.2013 06:16
#13

Pečlivě zamířím na svalovce a vystřelím. Po výstřelu se okamžitě přesunu na druhou stranu recepce a znovu nabiju kuši. Vykouknu a pokud mám šanci na zásah pankáče, střílím.

Přidal nagasadowcz dne 03.09.2013 08:09
#14

Co je to proboha za idioty?! pomyslím si a přejdu k nim. "Dovolíte, pánové," řeknu s úsměvem a podívám se do stanu, kdo tam je.

Přidal Lord Rade dne 03.09.2013 13:03
#15

Thomas přijde ke stanu s předstíraným úsměvem a požádá muže, aby odstoupili. Potom nahlédne dovnitř a spatří čtyři rozstřílená těla. Není známo jestli postříleli živé lidi, nemrtvé, nebo všechny.
,,A ku*va!" zařve pankáč. Když se Thomas od stanu odvrátí spatří druhého muže mrtvého se šípem v hrudi.
,,Nemám náboje!" brání se pankáč. Střelec teď Thomase nejspíš nevidí.

Gerret chvíli pozoruje situaci a vidí, že muž od dveří zamířil ke stanu. Zamíří na většího muže a vysřelí. Šíp zasvyští vzduchem a zabodne se mu do hrudi. Okamžitě padá k zemi.
,,A ku*va! zařve pankáč a vzdává se. ,,Nemám náboje!" křičí.

Přidal LordeS dne 03.09.2013 14:30
#16

" Ty nemáš náboje a já slitování." Zastřelím pankáče. Poté přebiju a opatrně postupuju k oběma novopečeným mrtvolám. Oběma zabodnu dýku do oka. proč ji tupit, že? Vezmu zpět šípy. "Kde jseš ty třetí parc*ante?" Směrem ke stanu. "Carle, Niko pojďte ven. Už je to v pořádku! No i když..."

Přidal nagasadowcz dne 03.09.2013 18:02
#17

Vykřiknu: "Pozor, tam!" aby se ode mě pankáč odvrátil a schovám se do stanu. Odtamtud zařvu: "Sejmi toho pankáčského magora!"

Přidal Lord Rade dne 03.09.2013 18:20
#18

Thomas odvrátí pankáčovu pozornost a schová se do stanu k mrtvým. Pak zařve na střelce, aby ho zastřelil. Za chvíli vidí jak padá k zemi.
,,Kde jseš ty třetí parc*ante?" volá střelec a Thomas ví že to patří jemu.

Gerret není milostiv a když muž ve stanu odvrátí pankáčovu pozornost, tak ho chladnokrevně popraví. Poté si připraví další střelu a vydá se k tělům, kterým vrazí dýku do oka a vytáhne si své šípy. Nakonec zařve na muže ve stanu a zavolá lidi z kuchyně.

Přidal nagasadowcz dne 03.09.2013 18:29
#19

"Jsem Thomas, kněz! Připletl jsem se sem, když jsem hledal rodinu svého přítele. Utekl jsem z vrchního patra. Vyjdu pomalu s rukama nad hlavou a ty nestřílej. Promluvíme si! Souhlas?"

Pokud ano, skutečně pomalu a s rukama nad hlavou vylezu.

Přidal LordeS dne 03.09.2013 19:14
#20

" Dobře, polez ven. Znáte ho někdo?" Kuši mám stále připravenou. Pokud má Thomas kolárek(to bílé v límečku) " Padre nechci mít na rukou svatou krev. Prosím nedělejte žádnou blbost." Pokud jej nemá "Prosím nehýbejte se. Počkáme co řeknou ostatní."