Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Amonius - aneb povídka na přání

Přidal scorpioncz dne 23.02.2014 09:30
#1

Hlasuji též za A a už se těším na další díl ;)

Přidal KinimodLP dne 26.02.2014 16:47
#2

A se mi zamlouvá nejvíce :) ;)

Přidal EldeR dne 16.05.2014 16:14
#3

Ehm... jen bych rád věděl, jestli se ještě dočkáme pokračování .... :)

Přidal Ligos dne 19.05.2014 21:23
#4

Vzhledem k tomu, že jsem u tohoto dílka strávil nějaký ten kus života, tak by bylo poněkud blbý toho zničehonic nechat.
Proto mám v plánu dopsat příběh do konce (i když už třeba o to nebude zájem ze strany čtenářů, učiním tak aspoň kvůli sobě). .

Další kapitola bude sloužit jako jakýsi stručný přehled dosavadního děje - pro oživení a připomenutí nejdůležitějších prvků příběhu...

Přidal kattos dne 29.05.2014 16:47
#5

Hele tohle je nejlepší povídka na fóru jen mně štve ze lidé furt hlasují pro temnou stranu

Přidal MightRider dne 03.07.2014 17:39
#6

Dnes jsem to začal číst a právě začínám číst 11. kapitolu, ale musím napsat svůj názor.
Ligosi, ty by si měl někdy napsat knihu nebo psát scénáře do televize, protože to je talent, opravdu výborné čtení.
Postava Bartoloměje se mi strašně zamlouvá a neskutečně mi připomíná Obi Wana Kenobiho svojí moudrostí a tím, že síla v Amoniovi se musí objevovat pomalu. A kdyby se měl natočit film o tomhle příběhu, tak by mi tam seděl Kenobiho herec Evan McGregor. Svou moudrostí mi ale přiomíná ještě jednu postavu ze Star Wars a to Qui Gon Jina, který byl taky moudrý.

No každopádně sem napjatý, co si přečtu o 30 stránek později.....

Přidal Ligos dne 03.07.2014 23:37
#7

@MightRider: Děkuji za laskavá slova! Pokud tě to bude bavit i nadále, nebo tě to naopak bavit přestane, klidně sděl svoje dojmy.
Moc mi to pomáhá! ;)

Přidal Ligos dne 09.07.2014 18:24
#8

XXXVIII.Ticho, tma, podivný zápach.
Amonius byl zmaten. Co se stalo? Je mrtev? Byl v bezvědomí? Nemohl si nic vybavit. Na nic si nevzpomínal, ani na své vlastní jméno! Cítil se hrozně unaven a bolela ho hlava.
Pokoušel se pohnout. Nešlo to.
Co se to děje? Kde to jsem? A odkud mi je ta vůně tak povědomá? To všechno najednou se mu honilo hlavou.
Tma byla příliš hustá na to, aby cokoliv kolem sebe rozeznal. Mohl se jen domnívat, že je někde v místnosti, neboť necítil sebemenší poryv větru. Vzduch byl nasycen směsicí různých pachů. Dým a byliny, čerstvě namíchané lektvary a pak něco, co mu bylo známé, ale nedokázal to zařadit. Snad krev, či syrové maso.
"Už ses vyspinkal?" zazněl náhle mužský hlas, až se Amonius polekal. Zněl hrubě, výsměšně a byl téměř u jeho hlavy.
"Dočasná slepota," pokračoval hlas. "Brzy to odezní."
"Kdo jsi?" Amonius se chtěl zeptat na všechny otázky, které ho napadaly, ale už nedostal příležitost.
"Hmm, zajímavé," prohodil neznámý. "Takže i výpadek paměti? To je škoda. Veliká škoda."
"Proč by.."
"Ticho!"
Amoniem náhle projela vlna bolesti. Zasténal.
"Otázky tady kladu já," vysvětloval hlas. "Jak se zdá, budu muset ještě počkat. Ale když už jsem to vydržel tak dlouho, další den nebo dva už nevadí."
Amonius chtěl promluvit, ale najednou nemohl pohnout rty. Uvědomil si, že je nejspíš pod vlivem nějakého kouzla, snad paralýzy.
Opět ticho.
Celé dlouhé hodiny Amoniovi dělaly společnost jen jeho vlastní myšlenky, které však k ničemu nevedly. O čem to ten muž mluvil? Slepota, ztráta paměti? Takhle to přeci nejde, musel něco podniknout.
Kouzlo však bylo silnější. Nezbývalo, než se tomu poddat. Amonius se ze všech sil snažil alespoň na cokoliv vzpomenout. Vybavovaly se mu však pouze cizí tváře. Mladý muž s laskavým úsměvem, jehož vlasy byly po stranách ozdobeny copánky. Dívka, jejíž hnědé dlouhé vlasy se ve větru vlnily, jako mořská voda v poklidném vánku. Bělovlasý elf se zlatavou pletí a smutnýma očima. Jiný elf, tmavý, s ušima prošpikovanýma náušnicemi. Obličej postaršího muže se šílenýma očima a prošedivělými vousy.
Všechny tyto tváře se mu objevovaly před očima a jako přízraky zase mizely. A pak se objevila další tvář. Ta však nepatřila člověku.
Černočervená pleť, ohnivě rudé oči, ze kterých šel strach. A ty lesklé rohy! Amonius by byl přísahal, že v nich vidí odraz nějakého chlapce v rouchu, který s oním démonem hovoří a směje se. Pak se výjev změnil. Hrozivá bytost se rozplynula ve tmě a chlapec v rouchu osaměl. Nyní to nevnímal jako odraz, ale připadal si, že se vznáší v prostoru přímo nad oním chlapcem. Okolní temnota se proměnila v šedivou poušť a Amonius sledoval, jak se chlapec v rouchu sklání nad bezvládným tělem jakési Dunmerské stařeny. Byla mrtvá a chlapec se začal smát. Vše bylo tak známé, jako dávno zapomenutý sen, který se z hloubi mysli znovu vydral na povrch vědomí.
A Amonius procitl.
Stále nic neviděl, ale najednou dokázal k cizím tvářím přiřadit jména. Vybavil si cestu lodí do Morrowindu i za jakým účelem byla podniknuta. Všechny ztracené vzpomínky se vrátily -ne postupně, ale najednou, v jedné jediné chvilce.
To přece nemůžu být já! zhrozil se. Vybavil si, jak zabil nejen Dunmerskou vědmu uprostřed Pustin, ale i hostinského v balmorské krčmě. Jak to mohl udělat? Tehdy necítil žádnou lítost, ale nyní… Neuměl si to vysvětlit.
Jako by byl jen loutkou v rukou bezcitného loutkáře. Jako by veškerá jeho rozhodnutí za něj prováděl někdo jiný. S hrůzou si uvědomil, že chvilku přemýšlel i o tom, že zabije Karinu. Za to, že odhalila jeho tajemství. Že zabije Bartoloměje, svého mistra, aby se nikdy nedozvěděl o jeho paktu s daedrickým pánem Mehrunes Dagonem. Že zabije všechny, kdo mu bude stát v cestě a bude jen on
Pak si uvědomil, že vlastně neví, co se jim stalo. Jeho poslední vzpomínka byla, že trávili večer v krčmě, když v tom do místnosti vešel…
Rendax!
To on ho tady drží! Slepého a neschopného pohybu. To on za všechno může! Dokázal si vybavit jen hrůzu nahánějící scénu, kdy vzduchem létaly ohnivé koule a blesky. Nábytek se tříštil a hořel jasným plamenem. Bartoloměj metal jeden blesk za druhým, Karina bezhlavě bodala dýkou kolem sebe, hostinský se strachy klepal schovaný za pultem a on… On nemohl nic dělat. Snažil se kouzlit, ale neměl jednu ruku a nemohl gestikulovat. Tak bezmocný, jako v té chvíli, si nikdy před tím nepřipadal.
Prokletý Sheogorath! Kdyby nebylo jeho ztřeštěných plánů, nikdy by o ruku nepřišel! Pak se mu zatmělo před očima a on ztratil vědomí.
Probral se až zde, v nějakém Rendaxově doupěti. Slepý a chromý moc šancí nemám. Ale jen co kouzlo odezní, tak uvidíš!
Věděl, že si to jen nalhává. Bez ruky nemohl kouzlit.
Konečně začínal mít dojem, že tma slábne a on vidí bledé záblesky světla. Dojem přecházel v jistotu, když rozeznal plamen pochodně, umístěné na zdi kousek od něho.
Rozmazané obrysy předmětů nabývaly konkrétních ostrých tvarů. Už viděl dost na to, aby poznal, že se nachází v jakési laboratoři. Všude plno skleněných a hliněných nádob, jejichž obsah se nedal blíže určit. Na stolku poblíž jeho hlavy se nacházely podivné kovové nástroje, které Amoniovi naháněly husí kůži. K čemu je Rendax potřebuje? Byly to nože různých tvarů, dlouhé, krátké, s rovnými i pilovitými čepelemi, kleště, jakési dlouhé jehly a spirály. Amonius měl duši svírající tušení, že je chce čaroděj použít na něj.
Najednou si Amonius všiml, že opodál někdo stojí. Neviděl mu tváře, viděl jen siluetu postavy, která stála u dveří. Postava se pohnula a Amonius ji ve světle poznal. Pamatoval si ho jako statného muže. Norda, jež měl Bartolomějovi a jemu pomoci s pátráním po Mehrunově břitvě. Poprvé se s ním setkal na lodi, která ho shodou okolností během plavby zachránila jako trosečníka, plavícího se na voru.
Byl to Milus, mezi určitými kruhy znám pod přízviskem Krvavá brada, neboť nosil ryšavý plnovous.
V dřívějších časech býval obávaným pirátem, majícím na svědomí spoustu zločinů.
Amonius si také vzpomněl, jak mu sám Milus na lodi vyprávěl, kterak zabil Karinina otce a jak po té Milusovi jakási vědma prorokovala, že se mu za to Karina pomstí. Vzpomněl si, jak se Karina a Milus mnohokrát setkali, aniž by chudák holka věděla, že stojí tváří tvář vrahovi svého otce.
Milus, kterého ale Amonius viděl nyní, už nebyl tím svalnatým pirátem s bodrým výrazem ve tváři. Teď byl pohublý, tváře povadlé, pleť sinalá, skelný pohled v očích, oblečený do potrhaných cárů.
Amonius zjistil, že už může pohybovat rty. „Milusi?“ zavolal potichu.
Milus přistoupil blíže, aby si Amonia prohlédl. Bez nějaké známky emocí na něho koukal těma skelnýma očima a aniž by cokoliv řekl, otočil se k odchodu.
„Počkej, kam jdeš?“ nechápal Amonius.
„Musím říct pánovi, že už můžeš mluvit,“ odvětil Milus. Jeho hlas zněl divně. Nelidsky.
„Počkej přeci, musíme si promluvit,“ snažil se ho zadržet Amonius, ale marně. Milus pomalými kroky odešel z místnosti.
Co to má znamenat? Amonius se tomu snažil porozumět. Věděl, že Milus byl prodán do otroctví a že ho koupil právě Rendax. Ale nemívají morrowindští otroci na rukou kouzelné náramky, které jim zabraňují v útěku? U Miluse si ničeho takového nevšiml. Od někoho, jako byl Milus, by čekal známky nějakého odporu. Boj proti ponižujícímu postavení, ve kterém se nacházel. Namísto toho se zdálo, že poslušně plní Rendaxovy příkazy. Amonia napadlo, že Rendax Miluse nejspíše mučil a tím zlomil jeho vůli. Chudák Milus.
To Amonia přivedlo zpět k myšlenkám, co má Rendax v plánu s ním a co se asi stalo Bartolomějovi a Karině…

http://static-1.nexusmods.com/15/mods/100/images/42306-1-1365375988.jpg


________________________________________________________
Otázka jednoduchá: Jak to bude?

A) Bartolomějovi a Karině se podařilo včas Rendaxovi uniknout a tak nyní půjdou Amonia a Miluse zachránit...

B) Rendax zajal všechny a pomoci jim už může jen Amonius za přispění démona Xermona...

C) Rendax zajal všechny a pomoci jim může pouze Milus, který je ale nyní pod vlivem Rendaxovy zlé vůle...

_______________________________________________________
Chápu, že výběr nic moc, neboť vždy spěje ke stejnému závěru, ale pokud má mít příběh nějaký konec, jinak to snad nelze...

Upravil/a Ligos dne 09.07.2014 22:53

Přidal LordeS dne 09.07.2014 19:26
#9

Nerad rozhoduji o celém příběhu, ale raději podle vědomí a situace hlavní postavy. Takže volím možnost B. Protože je Milus omámen a kdoví, jestli není jen mrtvá loutka čaroděje. A tamti dva jsou jen malí šouři....

Upravil/a LordeS dne 09.07.2014 21:07

Přidal scorpioncz dne 09.07.2014 20:02
#10

hlasuji pro A

Přidal kattos dne 09.07.2014 20:19
#11

Hlasuju pro A

Přidal nagasadowcz dne 09.07.2014 20:52
#12

Ono se to stalo!! Tak... a teď abych si to přečetl znovu :D

Přidal EldeR dne 10.07.2014 10:57
#13

Konečně pokračování ;)... B

Přidal Sarako dne 10.07.2014 21:58
#14

Jsem pro A

Svěle jsem si početl.

Přidal Asiel z Ponurvalu dne 20.07.2014 11:38
#15

Bé.

Přidal Ligos dne 22.07.2014 20:36
#16

Děkuji za vaše hlasy!

Bude hlasovat ještě někdo? Stav je totiž nerozhodný (A vs. B ).

Přidal nagasadowcz dne 22.07.2014 21:11
#17

No, pokud si dobře pamatuju, tak se to už relativně dlouho ubíralo temnou stezkou... Takže volím A, ať je to taky trochu pozitivní a jdu si to dočíst :)

Přidal Ligos dne 22.07.2014 21:41
#18

Mno, obávám se, že konkrétně toto rozhodnutí nemá na přiklonění se k "dobru" či "zlu" nějaký vliv. Na rozdíl od mnoha předchozích...
ale díky za rozhodnutí.


Tudíž ukončuji hlasování. Nechť příběh pokračuje dle možnosti A!

Upravil/a Ligos dne 22.07.2014 21:41

Přidal MightRider dne 25.07.2014 20:58
#19

Ligos napsal:
Mno, obávám se, že konkrétně toto rozhodnutí nemá na přiklonění se k "dobru" či "zlu" nějaký vliv. Na rozdíl od mnoha předchozích...
ale díky za rozhodnutí.


Tudíž ukončuji hlasování. Nechť příběh pokračuje dle možnosti A!


No sláva. Te%d jsem dočetl poslední kapitolu a můžu dodat jen jedno: SUPER ! ! !
Co se týče příběhu, nelíbí se mi,jak to mí spolučtenáři (nic proti smaozřejmě) zvrhli. Pokud někdo viděl Star Wars, tak tu máme remake v podobě Tamrielu.....
Jo a ta ruka, to bylo od vás trochu kruté, ne? :D
Snad se mu Molag Bal odmění a dá mu ji zpět, když už jste mu ho naservírovali na daedrickém podnosu...

Přidal Lucius_Constantine dne 27.07.2014 21:10
#20

Hlasujem pre A