Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Příběhy

Přidal Whirt dne 18.11.2012 13:28
#43

Postava, jenž celou dobu byla shrbená nad ohněm a něco mumlala, se konečně napřímila a začala potichu něco brumlat.
Maličká se přikradla za nejbližší kmen stromu. Teď mezi oním člověkem a jí bylo pět metrů a jeden silný kmen. Za Maličkou byla velká zahnilá brčálově zelená kaluž. Maličká se přitiskla ke kmeni a naslouchala brumlání, když v tom ji ujela na mokré trávě noha a ona s křikem spadla do té odporné kaluže.
Snažila se vydrápat na zem, když v tom k ní přišla ona postava, zahalená v kápi, takže jí nebylo vidět do obličeje. Upřímně se smála a říkala: "Maličká," rukou si odhrnula kápi ---

Upravil/a Whirt dne 18.11.2012 13:29