Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Příběhy

Přidal Whirt dne 10.05.2011 23:45
#38

Krom zakřičel: "Skoč do závěje." A tak také oba udělaly. Přes vrstvy sněhu slyšely tlumené zvuky, jak padá kamení, a jak se hroutí část hory. Pak náhle nastalo hrobové ticho a do něj se ozýval pláč jakési ženy. Hron se pomalu a stěží vyhrabal ze závěje a viděl, jak na úpatí hory sedí žena a pláče.
"Krome!?" Přidušeně vykřikl. "Krome!"
Ze závěje bylo slyšet hlasité a barvité nadávání. Hron mu pomohl dostat se z toho bílého nadělení a vydaly se obezřetně za ženou.