Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Thief Loď

Přidal Skritecek dne 21.10.2012 20:45
#152

Bolyen, zdvihl ruku, a sám se zastavil. Chvilku s nataženou hlavou poslouchal okolí, ale slyšel jen šum vody. Chvilku přemýšlel, co má Waret za plány. Vzhledem k jejich přesile, a složitosti kanálů, usoudil, že se Waret bude chtít konfliktu vyhnout. Aby se vyhnuli konfliktu s jeho vojskem, pravděpodobně se rozdělili. Dál do stok by nešli, protože potřebujou nahoru, takže usoudil, že se rozdělili, a chtěj je obejít. Takže Bolyen se je chystal zaskočit, jestli to je jak myslel, tak jedna skupina jim proklouzne, ale tu druhou tu nenechá. Po chvíli uvažování, se jen usmál, a zabočil vpravo.


„Už je tady ta druhá skupina?“ zeptal se udýchaný člen cechu, když vylezal po žebříku.
„Ne…“ odpověděla rozpačitě Allys. „Měla by?“
„Snad se jim podařilo obejít stráže, jestli ne, jsou v pěkným maléru.“ A ukázal dolů do kanálu.
„Měli bychom tam jít…“ A začala lézt do kanálu. Ale Awet ji zadržel rukou.
„Přemejšlej Allys. U brány jich bylo okolo dvaceti. Čtyři nechal tady, a jestli nechal nějaký u vchodu, což jako že pravděpodobně nechal, dole jich je okolo čtrnácti, možná víc,“ pokračoval Awet, „kdybychom tam šli všichni, nemáme šanci.“
Allys na to kývla a znovu se narovnala. „Tak co uděláme? Tam dole je nechat nemůžem.“
„Půjdeme pro posily to cechu!“ Čekejte tady, hned jsem zpět. A rozběhl se k cechu.
Než Allys stačila něco říct, Awet už byl za první odbočkou. „No tak čekáme,“ řekla Allys, a opřela se o zeď. Čekání netrvalo dlouho, ale ten kdo přišel, nebyl Awet. S dáli byly slyšet kroky. Organizovaný kroky strážných. Allys se s ostatníma členama, schovala do postranní uličky, a pozorovala stráže.
Jednotka okolo dalších dvaceti strážných dopochodovalo ke kanálu, v čele s normálním mužem, který je asi doprovázel kanály. A to horší bylo, že polovina z nich byla elitních strážných, a kapitán oddílu. Kapitán si stoupnul bokem, a dal povel. Jednotka začala lézt do kanálu.
„Ehm, ehm“ zakašlal muž v lepším červeném oblečení, a srandovním čepečku. Velitel se na něj otočil.
„Myslím, že jste mi slíbil odměnu, když vás kanálka provedu,“ řekl rozpačitě a opatrně. Allys už věděla, že to pro něj nedopadne dobře. Velitel se na muže usmál, ale místo pro měšec sáhl pro dýku. Muž se polomrtev povalil na zem, kde se svíjel v bolestech. Jednotka pak napochodovala do kanálu, a poslední velitel. Allys pak vyšla z úkrytu, a rozběhla se k mužovi. Muž s sebou cukal, a v rukou měl sevřenou dýku. Allys s k němu naklonila, a zadívala se mu do očí.
„P-p-prosím“ vykoktal muž. Allys nejistě vyndala svojí dýku, a pohlédla na muže. Ten pohnul hlavoua zavřel oči.Allys mu nadzvedla hlavu, a podřízla ho. Nedělal to ráda, ale lepší než nechat muže pomalu umírat. Znovu se opřela o stěnu, a čekala na posily, které dorazili za chvíli.
„Měl jsem štěstí, v cechu, byli skoro všichni,“ křičel Awet ještě za běhu. Ale zarazil se u těla v kaluži krve. Allys postřehla jeho výraz, a začala vysvětlovat, než se Awet stačil zeptat.
„Bolyenovi dorazila posila. A takhle skončil muž, co chtěl pár zlatých za provedení kanálem,“ řekla a smutně pohlédla na tělo. Zabití nevinného člověka, bylo těžší než strážného. Sice jako zloději jsou oni ti špatní, ale oni začnou konflikt, a pak třebas porazí druhou stranu, ale člověk, který se do ničeho nezaplet? To je něco jiného.
Ale Aweta zaskočila spíš ta posila, než mrtvé tělo. „Rychle musíme dolů, než se jim něco stane!“


Waret doufal, že druhá skupina bude natolik chytrá, a taky počká pár minut, než se vydají ke vchodu. Oni už čekali docela dost dlouho, tak se vydali ke vchodu.
„Pojď rychle, ale potichu.“ Řekl Waret, když se proplétali bludištěm kanálů. Oba přikrčení se plížili podél zdí, a opatrně nahlíželi za každý roh. Průběh byl rychlí, ale u jednoho rohu se zasekli. Waret zas vykoukl zpoza rohu a rychle cuknul zpátky, když viděl skupinu stržných. Vzápětí zadržel rukou Armuna, který už skoro vycházel.
„Sakra, jak je to možný?“ zeptal se Waret spíš sám sebe. „Mají být rozdělený, když už jsou tady!“ Waret se rozčiloval, ale stále potichu.
„Musíme je obejít.“ A vydal se zpět chodbou. Šel dál chodbou, a zabočil doleva. Tam přešli most přes vodu, a pokračovali dál uličkou. Strop lemovali trubky, který občas mířili dál do země. Voda byla stojatá, ale ne tekoucí, přesto vydávala, neustálí nervy drásající šum. Po několika metrech opět odbočila do leva, kde je ale zaskočila skupinka strážných. Sice jich bylo jen sedm, ale přesto by boj způsobil rozruch, a přivolal druhou polovinu.
Bohužel už bylo pozdě, a polovina jednotky je zpozorovala. Jeden ze strážných hlasitě zapískal. Pískot se rozléhal po chodbách, A ozvěna se odrážela od zdí. Strážný se hned rozběhli za nimi. Armun s Waretem se ihned rozběhli do zadu dál do bludiště chodeb. Pomalu se vzdalovali, párkrát zas odbočili, a zanedlouho se strážným ztratili. Waret se udýchaně plazil u zdí a zahlížel za rohy. Ze soustředění ho vyvedl zvuk za nimi. Kousek od nich, nějaký strážný o něco zakopl. Waret se ujal šance, a zamířil ke vchodu. Vchod už se blížil, stačilo jednou odbočit, a jen rovná cesta k němu. Napůl dlouhé cesty, ale v šeru tmy zahlédl několik lidí. Doufal že je to zbytek skupiny s posilou. Zjistil, že se mýlil, když ze šera vyšlo dalších, okolo dvaceti sedmi strážných. Byla to elitní posila, spojená s Bolyenovou jednotkou. Waret pomalu couval, pak se obrátil, a utíkal chodbou nazpět.
„Za nim!“ vykřikl Bolyen, a Armun s Waretem už pak jen slyšeli mohutný dupot. Běželi an plno chodbou, a v rohu opět odbočili na zpět. Když se jim od zdí chtěli ztratit do chodeb, narazili na další skupinu, která jim zatarasila cestu u odbočky. Neměli už čas na utíkání, takže se Waret na plno rozběhl. Vytáhl meč, a vrhl se na prvního strážného. Naznačil sek zprava, strážný tam dal meč, na obranu. Waret se pak zarazil nohou, hbitě se otočil a sekl na druhé straně. Strážný se skácel k zemi. Ani nevyndal meč ze strážného, už s ním nahoře blokoval šikmí sek shora. Odvrátil meč, kolenem ho nakopl do břicha, a skrčeného strážného srazil hruškou meče. Útok na Wareta zablokoval Armun.
Sjel po jílci meče. A sekl strážného do rukou. Když pak pustil meč, sekl ho do břicha. Pak hned uhnul meči do strany. Waret mezitím porazil posledního strážného, který blokoval vchod, a rozběhl se do chodeb. Armun odvrátil poslední sek, odkopl strážného, a rozběhl se za Waretem. Waret se zarazil u další skupiny lidí.
„To snad ne, kde se tady berou!“ vykřikl Waret.
„Warete?“ zeptala se Allys.
„Allys! Díkybohu, jdou po nás, musíme se někam zašít, a zdržet je tu.“
„Dobře pojďmě!“ a teď už celý cech, se rozběhl do chodeb.

a je to tu :) Jestli je to divný (což asi je) já ty počty lidí v cechu, strážných pak vše opravim :)