Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Thief Loď

Přidal Skritecek dne 10.07.2012 14:51
#103

Dole pod kapitolou bude mít vysvětleny námořnickévýrazy, použité v této kapitole

Když námořník nahlásil, že je na dohled řeka, všechny oči se podívaly tím směrem. Nic vidět z paluby vidět nebylo, takže museli spoléhat, že námořník na stěžni nelže.
Waret přešel na příď lodě, a vyhlížel řeku. Ale jako ostatní nic neviděl. Ze stěžně bylo vidět o hodně víc kilometrů než z paluby.
„Plachty sundat!“ tentokrát zavelel Waret. Námořníci se na něj podívali, ale nic nedělali.
„Ehm, jestli se nemýlím, velím tady já, takže…“ začal se obhajovat kapitán.
„Na řece je, město Urub, jestli uvidí loď s královskými plachtami, a ní nás, asi to bude normální viď? Zeptal se ironicky Waret, a prstem při tom ukazoval na město.
„Jak by nás viděli? Je to několik kilometrů odsuď?“
„Ale, to veslaři budou unaveni, to…“
„To je mi úplně jedno! Řekl jsem plachty sundat!“ Waret už skoro křičel. Kapitán se na něj s pochybností podíval, ale pak nakonec podvolil.
„Ráhno dolů! Veslaři na místa!“ zavelel kapitán a při tom se stále koukal s ostrým výrazem na Wareta. Námořníci s pochybností začali plnit rozkazy. Šest námořníku zašlo dolů. Pod skladem, byla malá místnost s vesly. Námořníci si vzali vesla a pomocí vidlice je připevnili. Vchod do ní byl z místnosti, v jídelně, která cech vůbec nezajímala.

Námořníci díky zdvihacího lana sundali ráhno ze stěžně. Loď pomalu zpomalovala, a pak se opět dala do pohybu, když veslaři vše připravily. Waret se usmíval nad tím, jak to vše jde. Až na pár pokusů o vraždy, to bylo až do teď bez komplikací.
„Zde nemůžeme použít vesla, jsou tu mělké vody, a místy útesy, musíme to obeplout, což nás bez plachet hodně zdrží.“ Říkal kapitán, když si k sobě zavolal wareta.
„Nemáte tu nějaký neutrální plachty?“
„Ano, jsou dole ve skladu.“ Odpověděl kapitán, neochotně.
„No vida, připravte plachty, a ty útesy obeplujeme.“ Řekl spokojeně Waret, a tónem hlasu dával najevo, že končí rozhovor. Kapitán si k sobě zavolal jednoho námořníka, ať jde udělit veslařům rozkazy.
„Přestat veslovat, čekat na další rozkazy, rozkaz kapitána.“zavelel námořník a šel zpět na palubu.
„Přendejte plachty, veslaři na pravobok!“ Plachty už byli přendané, a už se čekalo, jenom na obeplutí útesů. Námořník šel dolů předat rozkazy.

„…ne to by nešlo, co tam jen tak vtrhnout a všechny je pozabíjet je nás víc.“ Námořník se podivil a vtrhnul do místnosti. Místo aby veslaři byli na místech, seděli v kruhu a o něčem se bavili.
„Ne jsou vycvičený, to chce nějakou lest, třeba… já nevím, musíme něco…“ v rozhovoru je přerušil námořník. „Na pravobok, kapitánův rozkaz.“ Zavelel zklíčené námořník. Skupinka veslařů se rozešla ke svým veslům. Jeden z námořníků si sedl ke kormidelnímu veslu, a namířil loď na pravobok. Námořník se na ně podezřele podíval, a pokračoval zpět na palubu. Na přídi všichni postřehli, že míří na pravobok. Po nějaké chvíli, kdy byli v bezpečné vzdálenosti, kapitán začal udávat další rozkazy.
„Plachty! Veslaři ať jdou na palubu!“ Kapitán se spokojeně díval na svou loď, než spatřil bouři. Rozhodl se na ni zatím neupozorňovat.

„Tak jo přijdeme tam, jako by nic, a začneme plnit rozkazy, já se pak připlížím k zdvihacímu lanu, a přeřežu ho, bude to trvat. Snad to půjde, pak ráhno s hlavní plachtou spadne ze stěžně, a až vznikne dostatečný rozruch, všechny je tam zabijeme. To zvládneme.“ Tento rozhovor, slyšela Allys ze své kajuty, projednávali o tom veslaři. Slyšela, že na to nebudou spěchat, takže si naplánovala, že se vydá na palubu až potom.

Když ale vyšla na palubu, ta se houpala ještě víc. Silný vítr se opíral do plachet, a vlny pohupovaly lodí.
„Za několik minut dorazíme do bouře, Podkasat plachtu!“ kapitán loď připravoval na přeplutí bouře. Waret stál na zádi vedle kapitána a nervózně se koukal do bouře.
„Co se děje?“ zeptala se Allys, když šla varovat Wareta před námořníky.
„Plujeme do bouře.“ Odvětil jednoduše Waret s kamennou tváří.
„Námořníci plánují přeřezat zdvihací lano, tím způsobit rozruch a pozabíjet vás!“ Tato zpráva Wareta už zaujala.
„Snad jsou dost normální, aby to vynechali, hlavně už kvůli té bouři. Allys je mi líto, budeš muset vydržet na palubě.“ Allys se při té zmínce zvedl žaludek. Veslaři už se nějak podezřele plížili k lanům a i Waret s Allys si toho všimli.

„Allys, postarej se o ty bláznivý námořníky.“ Allys přikývla a sešla dolů. Chvilku se nic nedělo, a oni se pomalu blížili k bouři. Allys stála na přídi, a koukala po všech námořnících. Jeden z námořníků s nožem v ruce se pomalu plížil ke zdvihacímu lanu. Začal ho přeřezávat. Lana musela být pevná a voděodolná, takže byly potřeny smolou, a byli velice odolná. Námořník se svou dýkou začal dostávat přes ochrannou vrstvu smoly, když v tom mu vypadla dýka z ruky. Z krku se mu začala řinout rudá krev.
Všichni námořníci, se vytřeštěně koukaly na Allys.
„Nedívejte se na mě tak, já vás dobře slyšela, jak mluvíte o vzpouře. Jste blázni přeřezat zdvihací lano, ještě v bouři, je to na vás buď nás bezpečně dopravíte do Northwindu, nebo umřete.“ Chvilku ticha přerušil námořník.
„Kdyby, jste nás všechny zabili, nikdo vás tam nedostane, vy nás nedokážete zabít!“ Allys se na něj zamračila a přistoupila k němu.
Přiložila mu dýku k břichu. „Chceš to risknout?“ Námořník zhluboka polknul a ustoupil od dýky.
„Tak to nechte, bouře se blíží, něčeho se chytněte, nebo se k něčemu přivažte, bude to házet!“
Armun s Allys se postavili ke stěžni. Waret si stoupl ke schodům. Zbytek si stoupl někam k zábradlí, nebo k sítím, které vedli až k vršku stěžně. Někteří námořníci museli zůstat na volno, aby když tak mohli plnit rozkazy.
„Tak jo připravte se! Jedeme do bouře!“


Zde mapa kontinentu
http://desmond.im...es=landing

Ráhno-Dřevěna tyč, která je vytažená na stěžeň, a nese plachtu.
Vidlice-čep potřebný k uchycení vesla.
příď-přední část lodi
záď-zadni část lodi.
kormidelní veslo-veslo k řízení směru lodi.
Zdvihací lano-lano používané k vytažení táhna na stěžeň.
pravook-ppravá strana lodi.
podkasání plachty-svinutí část plachty a upevnění k ráhnu aby se zmenšila její plocha. Provádí se za silného větru kvůli ochraně plachty a stěžně.

Doufám že se kapitola bude líbit, jestli ano "Thumbs up!"

Upravil/a Skritecek dne 10.07.2012 15:18