Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: The Elder Scrolls Novel: Infernal City Česky

Přidal Whirt dne 05.02.2011 18:20
#10

Tohle je část za čtvrtek (je to třetí dělítko první části první kapitoly) pěkné počtení ;)

„Oh, Thtal*, nedělala jsi to ty? Bez receptu. Pamatuješ na takovou věc, ta mě měla údajně učinit neviditelnými.“
„A udělalo tě to neviditelným.“
„Udělalo to moji kůži průsvitnou. Vypadal jsem jako pytel vnitřností na procházce po okolí.“ Annaïg vypila svůj. „Není čas, Glime. Je to naše jediná naděje.“
Pronásledovatelé vyšplhali po rampě, tak skočila a přemýšlela, jestli má mávat rukama, nebo…
Ale to, co udělala, byl pád a jekot.
Ale náhle nepadala tak rychle, byla trochu unášena, ve skutečnosti, vítr ji postrkoval jako mýdlovou bublinu. Slyšela muže řvát ze střechy, otočila se a viděla Glima plovoucího těsně za ní.
„Vidíš?“ řekla. „Musíš ve mně mít trochu důveru.“
Sotva dořekla větu, začali opět padat.
*netuším kdo, nebo co to je