Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Legendy Munduské - Soutěž

Přidal castle dne 06.10.2011 22:12
#4

Kaple od Matera
The Legendary City of Sancre Tor
Pokus o kroniku vzestup a pád Sancre Tor


Během dobytí Skyrimu (1E 240 - 415), ambiciózní Highlandská hrabata, závidí severním bratrancům jejich bohatství a dobytí území v High Rocku a Morrowindu a zkoumali možnosti na jihu přes hradby hor Jerall. Jerallské hory se ukázaly být příliš velká bariérou a severní Cyrodiil příliš malou odměnou, pro Nordskou invazi. Nicméně Alessia najala mnoho ambiciózních Nordů a Bretonů jako žoldáků za sliby dobytí bohatých zemí a obchodní koncesí. Po skončení války mezi vítězné Alessianské Cyrodily se Nordští a Bretoňští válečníci a válečníci a bitevní mágové rychle přizpůsobili do pohodlné a prosperující kultury Nibeneanu.

Alessia získala božskou inspiraci pro svou vzpouru otroků na Sancre Tor a tady založila svaté město. Sancre Torské doly měly nějaké bohatství, ale chudá půda a drsné podnebí v zapadlé horské krajině znamenaly, že musí být dodány potravinyi a zboží z lásky. Další důl, který se nachází na jednom z mála pohoří Jeralls, jeho bohatství byly předmětem nestability vztahů se Skyrimem. Když byly dobré vztahy s Skyrimem, prosperoval díky obchodu s aliancí. Když byly špatné vztahy s Skyrimem, byl vystaven obléhání a okupaci Nordska.

S úpadkem Alessiánského řádu [cca 1E2321], sídlem náboženských zásad, se Cyrodiil přesunul na jih do Imperial City, ale Sancre Tor zůstal horskou pevností a hlavním náboženským centrem až do nástupu dynastie Septim. V roce 2E852, město utrpělo útočníky v rámci jednoho z pravidelných útoků ve Skyrimu a High Rocku. Král Cuhlecain poslal nového mocného generála Talose, který zachránil město a vyhnal severní útočníky. Během jeho obléhání byl Sancre Tor zničen a opuštěn. Generál Talos si uvědomil místní strategické slabosti - později nazvaný Tiber Septim - a rozhodl se opustit Sancre Tor. Za jeho vlády nebylo usilováno o přestavění města v pevnost.

Alessiánští historici tvrdí, že Sancre Tor byl kouzelně skryt a chráněn bohy. Záznamy o Sancre Tor o opakovaných porážkách a okupacích severními útočníky, odhalují lživost tohoto tvrzení. Vstup do tvrze byl skutečně ukryt čarodějníky a citadela byla labyrintem podzemních komplexů chráněna magickou pastí a iluzí. Jejich tajemství bylo vyzrazeno při obléhání Nordy zaklínačem Bretonem, který jej stvořil.

Jeden trvalý rys legendy Sancre Tor jsou starobylé hrobky rémanykých císařů. Po porážce útočníků Akaviri, Sancre Tor si užil krátkého oživení bohatství a kultura pod Remany v Cyrodilu a jeho potomků, Remana II a III. Po stopách jeho původu St. Alessia se řídíme tradicí, že St. Alessia byl pohřben v katakombách pod Sancre Tor. Reman postavil nádhernou pohřební hrobku v hlubinách starověkých tvrzí. Zde poslední Remanský císaře, Reman III, byl pohřben v hrobě s Amuletem králů.

Během obléhání Sancre Tor generál Talos řekl, aby se zachránili Amulet králů z hrobky rémana III. Teologové připisují dlouhá staletí politického a ekonomického chaosu po pádu dynastie Reman ke ztrátě králů Amulet a spojení renesanční říše Cyrodilic v třetí éry se záchranou Tibera Septima z hrobu Amulét říše rémanské III.

Sancre Tor ležel v troskách od počátku třetího věku a okolí je prakticky neobydlené. Nyní vedou všechny komunikace se severem přes průsmyky v Chorrolu a Brumě a Sancre Tor citadelou. Tvrze se staly útočištěm různých divokých kmenů goblinů. Snad je toto dobrá legenda i když to vlastně legenda není. :)

Upravil/a Whirt dne 06.10.2011 23:08