Dragons return (Dragon Born)
Přidal/a SkyrimAdmin dne 23. December 2010 13:53:46
Dragons return znamená, že se na zem zpustošenou válkou (tedy Skyrim) valí jedno velké neštěstí, a to návrat draků, kteří byli už jednou zahnáni.

Tohle je přepis z toho krátkého teaseru který nám Bethesda poskytnula :

"You should have acted.
They’re already here.
The Elder Scrolls told of their return.
Their defeat was merely a delay.
Though the time after Oblivion opened, then the sons of Skyrim would spill their own blood.
But no one wanted to believe; believe they even existed.
And when the truth finally dawns, it dawns in fire.
But, there’s one they fear, in their tongue, he's Dovahkiin:, Dragon Born."


Doplněn český překlad :

"Měli byste jednat.
Už jsou tady.
Elder Scrolls předpověděl jejich návrat.
Jejich porážka byla pouze zpoždění.
V době po otevření Oblivion bran, synové Skyrimu prolili vlastní krev.
Ale nikdo tomu nechtěl věřit; věřit, že vůbec existují.
A když pravda konečně přijde, přijde v podobě ohně.
Ale je tu jeden, koho se bojí, je to Dovahkiin:, Dragonborn."