Fórum | Galerie | Archív novinek | Hlavní strana               LOGIN | REGISTRACE
Prastaré Archívy: Arena PA: Daggerfall PA: Morrowind Construction Set Čas zkracovaní Cechy Skyrimu Rasy ve Skyrimu Let´s learn some lore
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Víte že..
Sdí­let

nahoru
Číst diskuzi
Právě je zde: 1 host(ů)
 Tisk diskuze
Hrozba III.
Tondulin
Rychle zachytím Nivrel, než padne na zem a ponesu ji směrem do domu. "Bláznivá holka, nevěděl jsem, že si ráda šňupne."
Upravil/a Tondulin dne 15.01.2017 23:22
 
Aurelius
→ Tah 163.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Nakonec jsi zaklapl knihu, uložil ji zpět do brašny, hůl přehodil přes rameno a opustil se zamčením pokoj. Prošel chodbou mezi ubikacemi a zbytek Univerzity a následně sešel schodiště, prošel sálem a vyšel před Univerzitu. Netrvalo dlouho a došel jsi až k hloučku lidí, kteří postavili kolem připravených hranic.

Všichni přítomní tvořili kruh. Studenti Univerzity se drželi na jedné straně, příbuzní a náhodní obyvatelé města či přátelé jednotlivých studentů se držel buď u nich a nebo na protější straně. Přítomno bylo i několik legionářů, kteří své tradiční zbarvení tógy vyměnili za černé barvy a černý plášť. V jejich čele postával generál Klargus Arterius (střetl jsi se s ním v táboře do kterého byli odteleportování studenti během útoku na Univerzitu, graf. vzhled - zde) oblečen do generálské zbroje s černým pláštěm, po jeho boku postávala hnědovlasá legátka se kterou jsi se doposud ještě nesetkal. Profesorský sbor stál rovněž pohromadě, všichni měli smuteční oblečení s výjimkou Arcimága, který si ponechal svůj oděv značící jeho funkci. Globullus postával po pravici Arcimága, Mirabelle stála opodál, Serana stála mezi ní a Xarii, Silverwoodová stála vedle Dunmerské profesorky s přísným a nevraživým výrazem. Belius a Světlana postávali opodál, blízko sebe a oba v černých oděvech.

Altmerskou profesorku jsi v davu přítomných nespatřil. Nebyl zde ani nikdo od Thalmoru nebo Císařských mágů. Z řad Penitus Oculatus jsi tu spatřil akorát blonďatou agentku, které Mirabelle pomáhala s ošetřováním zraněných agentů během jejího zátahu v přístavu (graf. vzhled - zde). Oblečena byla do své uniformy přes kterou měla přehozenou černou šerpu a plášť. V davu jsi dále spatřil Erise a Gaturna, který stáli v popředí kousek od nich se nacházela Mariana. Do oka ti také padla dvojice osob v černých rouchách, jejich tváře byly kryté kápí a působili jakoby se museli navzájem podpírat, aby nespadli - zejména větší postava.

Válečníci Univerzity mezi nimiž byla hnědovlasá žena a černovlasý muž, které jsi potkal včera v jídelně a muže dnes na poradě profesorů stáli u hranic svírajíc zapálené louče a vyčkávajíc jen a pouze na signál. Kněžka (graf. vzhled - zde) jenž procházela mezi jednotlivými hranicemi rozdávala poslední modlitby mrtvým a když se zastavila u Arcimága dala jasný signál, že svůj pohřební obřad dokončila a je řada na něm. Arcimág přikývl, opřel se o svoji magickou hůl a vykročil vpřed.

„Včera jsme byli svědky opakující se historie a těžkého života nás mágů. Již před lety když byly zavřeny brány do Zapomnění se hněv 'obyčejných' lidí obrátil vůči nám mágům. Mágové z cechu byli terčem nenávisti, terčem útokůa později došlo k celkovému zničení a zavření cechu zde v Cyrodiilu, protože vždy když se stane něco nepřirozeného na vinu nesou mágové.“ začal pozvolna svou řeč Palagán, „Nenávist muže jménem Nigidius Amatius vůči mágům byla tak velká, že mu nedělala problém vydat rozkaz k napadení nezávislé Univerzity. Univerzity plné studentů, kteří nehledají válku nýbrž vědění a poznání tajemství magie. Univerzity kam jsou denně posílány malé děti, aby se prověřili jejich talenty na magii, jejich nadání a později se z nich stali mágové, které svět potřebuje.“ následovala krátká odmlka, „Vždy se však najde někdo kdo se vzepře vůči tyranii. Včera to byl spor válečníků zformovaný jediným z mých zástupců a skupina profesorů a noviců, kterým nebyl lhostejný osud Univerzity a postavili se na odpor. Mnoho jich položilo život, mnoho jich bylo vážně zraněno, ale jejich oběť nebyla zbytečná! Univerzita a její původní řád byl zachován, všichni studenti byly zachráněni. Univerzita nechá vystavět pomník všem padlým jenž zahynuli během tohoto krvavého útoku a také všem kdož padli během obrany Imperial City. Mnoho našich profesorů se zapojilo do boje, mnoho našich noviců a proto všem kdož tu dnes nemohou stát s námi vzdáme hold.“ po těchto slovech začal z hlavy říkat jména padlých ať už v době války s Thalmorem tak i ve včerejším boji. „...profesor a legát Anduládus, profesor a legát Aurelius Vici, profesor a kvestor Severio Rufus...“ zaznělo mezi řečenými jmény, „I můj předchůdce Solus Wictus položil život během obrany Imperial City společně po boku legionářů.“ opět vyjmenovával jednotlivá jména, „Zapomenout nesmíme ani na legionáře Hanze, který stál během včerejšího boje na straně Univerzity společně s ostatními a padl při obraně. Smutnou okolností je také zmizení profesora Aurelia Decima Arteria a bývalé důstojnice Penitus Oculatus Edwin Monetové jenž se ztratili během obrany Univerzity. Jejich těla se nenašla. Nezbývá doufat, že jsou naživu v což já pevně věřím.“ dokončil svoji mluvu o padlých. „Kvestorka Pelena jenž na poslední chvíli změnila stranu a zasadila Amatiovi - vůdci celého útoku jeden ze smrtelných úderu bude vyznamenána společně s ostatními, konkrétně Aedanem Ervinem, Aureliem Deciem Arteriem, Edwin Monetovou, Mirabelle Sarricovou jenž přispěla svou znalostí magie obnovy a zachránila mnoho životů, Xarii Vici za její odhodlanost udržet magickou bariéru až na pokraje svých vlastních sil a Hanzi uděluji nejvyšší Univerzitní vyznamenání, které mohu jako Arcimág udělit.“ po těchto slovech pozvedl hůl čímž dal signál k zapálení hranice.

„Svět Tamrielu je rozpolcen, Imperial City je neklidné stejně jako většina provincií Císařství, ale i přes to vše vám slibuji, že Univerzita zůstane za mého vedení jednotná, poskytne azyl každému mágovi, ošetří každého zraněného a přijme každého talentovaného mága jako tomu bylo v dobách míru a v dobách největších úsvitů mágů a před včerejším útokem. Žádná zášť, nenávist z naší strany vůči nám a okolnímu světu z naší strany nebude probíhat.“ s s těmito slovy pozvedl magickou hůl a rozzářil její hrot.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Než se složila stihla ještě schovat ampulku zpět do brašničky. Chytl jsi jí a zabránil jejímu pádu. Několik přihlížejících ihned vyjeklo a věnovalo ti pozornost. Šuškali si mezi sebou, ale nikdo se příliš neměl k tomu, aby ti pomohl. Vzal jsi Nivrel do náruče a vyrazil sní k domu. Šel jsi rychlejší chůzí neboť ti méně důvěřivý návštěvníci se již začali hrnout do domu, aby měli jistotu bezpečí ačkoliv byli ujišťováni, že nešlo o nic vážného. Válečníci, kteří na rozkaz Ravena střežili vstup do domu a vybírali si koho pustí drželi všechny méněcenné návštěvníky venku a vlivné a bohaté pouštěli dovnitř. Tebe by bývali také zastavili, ale protože spatřili v jakém stavuje je žena, kterou neseš bez jakýchkoliv okolků ti ustoupili z cesty a nechali tě projít.

„Pane!“ křikl na tebe jeden z válečníků, „Druhé patro, dveře napravo. Je tam přítomen léčitel. Pomůže jí.“ dodal následně a otočil se, aby se mohl věnovat své činnosti. V sále jsi krom několika vyděšených účastníků i děti, které si předtím hráli na cvičišti.
„Dozajista v tom mají prsty členové Odboje.“ zvolala rozčileně stará Altmerka a rozhodila rukama během rozmluvy s Ravenem, který se snažil působit co nejvíce důvěryhodně, ale přesto na sobě nedokázal zamaskovat, že je již také lehce v moci alkoholu.
„Nesmíte. Nesmíte Důstojnice příliš křičet... Mohla by jste vyděsit návštěvníky. Šlo jen a pouze o petardo...“ vydával ze sebe pomalu a co nejsrozumitelněji. Nivrel byla lehká a nedělalo ti sebemenší problém jí nést, ale Carwen jsi v sále neviděl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Vrátil jsi se do chodby. Archanděl ani Arvena tvůj čin nijak nekomentovali a zůstali s Trevinem v místnosti s knihovnami. Zbytky ledů mezitím roztály a voda se smíchala s krví mrtvého Kaleriona. Jeden z mágů se zdál být při smyslech, tiše bolestivě sténal a pohyboval rukami jak jen mu to pouta umožňovala.

Přistoupil jsi k němu, otočil jej a položil otázku, nečekal jsi a tasený meč jsi mu zabodl do ramene. Zařval bolestí přes celou chodbu. Nechtěl mluvit a jak jsi mečem kroutil všemi směry co to jen šlo. Skučel bolestí a zdál se být nezlomný až do chvíle kdy konečně vykřikl něco jiného než jen nadávky a bolestivé výkřiky.
„DOST! KU*VA DOST!“ zařval ze všech sil, přestal jsi a muž s bolestí oddechoval. „O žádný Theře nic nevím! NEVÍM NIC!“ dodal a hlavu pootočil k rameni z něhož mu trčel tvůj meč.

Čtveřice rychlých modrých záblesků utlumil jeho další bolestný výkřik po celé chodbě. Mág na tebe znovu pohlédl a zopakoval to samé, ale tentokrát dodal, „Už jsou tu... Už jsou tu...“ vydal ze sebe zadržujíc bolest způsobenou tvým mučením. Několik sekund poté na následky bolesti omdlel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
Blondýnka se pousmála, stále byla zády opřená o chladnou kamennou stěnu a její oči opět sjeli směrem k tobě. „Zvláštní... Většinou si od toho všichni slibují peníze a moc.“ řekla klidným tónem, „O jakou osobu konkrétně jde, že jsi se musel snížit k špiclování šlechtického rodu pro jiný šlechtický rod kvůli hašteřivosti jiného?“ zeptala následně.

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 16.01.2017 22:20
 
Sarako
Hlavou mi proběhne myšlenka: ,,Bojovat, nebo zmizet?" ale nakonec se rozběhnu zpátky do knihovny.
,,Přenes nás do Cheydinhalu, někam do postranní uličky." pronesu polohlasně k Archandělovi, přitom zvednu Trevina: ,,Je nejvyšší čas zmizet."
 
Adrian_S
Budu mlčky přihlížet.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Tondulin
Kývnu na vojáka, jakože rozumím. Nezamířím ale za léčitelem, nýbrž na záchody podle Nivrelina plánu,
 
Aurelius
→ Tah 164.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Arcimág nebyl jediný kdo pozvedl magickou hůl k černému nočnímu nebi. Jako první jej následoval Globullus, který udělal několik kroků vpřed a opět stanul po jeho pravici, pozvedl svou magickou hůl a rozzářil její hrot. Následovali další profesoři, Mirabelle, Belius a poté i mnoho dalších studentů, kteří byli vybaveni magickou holí. Xarie nakonec jednou rukou objala smutnou Seranu, neměla magickou hůl, ale přesto pozvedla volnou ruku a vytvořila slabé světelné kouzlo, které mělo nahradit světélkující hrot.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Nepokračoval jsi po schodech nahoru, ale vyhledal jsi v sálu místnost připomínající umývárnu. Nikdo se uvnitř nenacházel a protože se jednalo o malou místnost s větším škopkem bez vody, který byl z části zakryt černým závěsem, dále byla místnost tvořena dřevěným záchodem a mísou, která sloužila jako umyvadlo vedli jediné dveře mohl jsi je zamknout, aby vás nikdo nerušil.

Jakmile cvakl klíč ve dveří uslyšel jsi ohrnutí černého závěsu a spatřil Carwen. Povedlo se jí skrýt v zakryté části černým závěsem a teprve teď vylezla. Zhluboka se nadechla a pravděpodobně hodlala cosi říci, ale nakonec slova polkla a přesunula se k míse, zabrala vodu do dlaní a chlejstla ji do Nivreliny tváře.

Nivrel procitla. Letmo se na tebe podívala a když spatřila, že je ve tvých náručích velmi rychle naznačila, že chce zpět na zem. Carwen si založila ruce a pohlédla na tebe s přísným výrazem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Hlavou ti proběhla myšlenka a ihned poté jsi pustil muže v bezvědomí a rozeběhl se zpět ke knihovně. Když jsi odbočoval za roh chodby spatřil jsi za sebou čtveřici Císařských mágů v jejichž čele nekráčel Altmer nýbrž mág, kterého jsi už několikrát během dnešního dne potkal (poprvé jsi ho potkal na Univerzitě kde dělal společnost Corrientisovi a podruhé před sídlem Bdících, graf. vzhled - zde). Kráčel klidnou chůzí, držíc svou hůl před sebou a po jeho boku kráčeli ostatní mágové. Jaká byla jeho reakce, když spatřil mrtvého Kaleriona se již nedozvíš. Zabouchl jsi za sebou dveře do knihovny a vyslovil požadavek k teleportaci.

Archanděl neváhal připravil Ebonitovou hůl a poté řekl, „Chytnete se magické hole v momentě kdy se rozzáří její magický hrot. Jeho...“ pokynul hlavou na Trevina, „Budete muset nějak chytnout.“ po těchto slovech začal připravovat teleportační kouzlo. Arvena mezitím uchopila Trevina z jedné strany a přehodila si jednu z jeho rukou za hlavu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
Blondýnka se pousmála, stále byla zády opřená o chladnou kamennou stěnu a její oči opět sjeli směrem k tobě. „Zvláštní... Většinou si od toho všichni slibují peníze a moc.“ řekla klidným tónem, „O jakou osobu konkrétně jde, že jsi se musel snížit k špiclování šlechtického rodu pro jiný šlechtický rod kvůli hašteřivosti jiného?“ zeptala následně.

Neodpovězené tahy
 
Adrian_S
Přidám se k ostatním. Pozvednu hůl a také s ní "zasvětélkuji".
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Killiaden09
,,Řekl bych že jí dobře znáte ...určitě lépe než já.... ale to je mi jedno.. jde mi o to že Klargus je dost nebezpečný nejen pro ní ale i pro už tak oslabené Císařství ... někdo jako já nemůže prostě jen přihlížet se založenýma rukama dělat že se ho to netýká." řeknu Sabrině do očí s klidným hlasem.
I dig
You dig
We dig
He dig
She dig
They dig

Now ... it's not very beatiful poem ... But it's quite deep...
 
Sarako
Přehodím si Trevinovu druhou ruku za krk a pomůžu ho Arveně udržet na nohou z druhé strany, přitom se připravím na teleportaci. V duchu přitom budu doufat, že stihneme zmizet dřív, než mágové vtrhnou do knihovny.
 
Tondulin
Opatrně položím Nivrel zpět na její nohy a podívám se na Carwen. "To že se tu stala nehoda s rachejtlí, přece neznamená že za to můžu já." Řeknu na svojí obranu, a pohlédnu elfce hluboko do mrazivých očí. "Promiň Carwen....Já opravdu nechtěl. Byla to jen jedna nevinná raketka, jak jsem mohl tušit, že se obrátí proti altánu? Kdyby k tomu ti tupci napsali aspoň nějakej návod nebo varování, byla to prostě smůla." Omluvím se a počkám na reakci.
 
Aurelius
→ Tah 165.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Připojil jsi se k ostatním, pozvedl magickou hůl a nechal její magický hrot nějakou dobu zářit. Jakmile začali magické hole postupně klesat a lidé se rozcházet bylo znát, že je již z celé smuteční ceremonie konec. Téměř celý profesorský sbor zůstal stát na místě, akorát Silverwoodová se otočila a vykročila zpět k Univerzitě. Novicové a blízký přítomný mrtvých zůstali a vyčkávali až oheň dohoří. Dvě postavy v černém se rovněž nehnuli z místa. Mezi odcházejícími byla i Mariana, která se, ale zastavila a vykročila k tobě, postavila se po tvé levici a tiše tak zůstala.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Opatrně jsi položil Nivrel zpět na nohy. Poděkovala ti a následně se prošla až k umyvadlu a začala si omývat tvář od krve. Carwen tě notnou dobu sledovala, mlčela a přísným výraz nezměnila. Teprve až když jsi domluvil, omluvil jsi se, pootočila hlavu k druhé Elfce a promluvila k ní.
„Budeme muset improvizovat. Jedna z nás se pokusí získat nějaké písemnosti, dokumenty, které mají v tomhle domě uložené. Abychom získali přehled o tom co Thalmor chystá. Druhá se postará o cíl, ale musíme vymyslet jak ji vylákat ven a nebo jak ji odtud pak vynést.“ domluvila a opět se zamyslela, tvou omluvu nijak nekomentovala.
„Najdu ji. Přeci jen jsem bardka... Vždycky se z toho mohu nějak vymluvit.“
„A já si vezmu za úkol ty písemnosti. Belwen by měla být připravená na smluveném místě. Zkus Altmerku nějak vylákat ven, zbavit jí jejího ozbrojeného doprovodu a pak ji omráčenou dostat k Belwen.“ doplnila Carwen.
„Nějak si poradím.“ přikývla Nivrel a podívala se na tebe, Carwen rovněž otočila hlavu k tobě.
„Pro příště vynecháš petardy, balení číšnic a raději budeš hrát manžela pod pantoflem, aby jsme předešli... Předešli nějaké další nepříliš dobré improvizaci.“ promluvila k tobě, „Protože se musíme rozdělit, abychom zbytečně nepřitahovali takovou pozornost můžeš si vybrat, které z nás pomůžeš.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Přehodil jsi Trevionovu ruku za svůj krk a urychleně jej odvedl ve spolupráci s Arvenou k Archandělovi. Jednou rukou jsi se musel chytit Ebonitové hole. Jakmile jsi tak učinil Archanděl zamumlal několik zaklínadel, hůl se rozzářila ještě více a poté jste se zábleskem modrého světla zmizeli. Záblesk byl tak silný, že jsi musel zavřít oči. Když záblesk pominul zaslechl jsi zvuky, hlasy. Otevřel jsi oči a spatřil civilizaci.

Stáli jste přímo vedle sochy, která se nacházela přímo před chrámem zasvěceném bohu Arkayi. Krom chrámu se kolem vás nacházelo několik několik kamenných domů, některé měli vyvěšené před hlavním vchodem vlajky Císařství, jiné vlajky s erbem, symbolem města. Většina místních se již postupně odebírala buď do zdejšího hostince a nebo postupně dodělávala nejvyšší nutnosti kolem domu, aby se mohli vydat na večeři a poté spát. Dvojice stráží kolem vás prošla když se navzájem míjeli. Oba vám věnovali krátký pohled, ale více si vás nevšímali.

„Těch rouch by jste se měli zbavit co nejrychleji. Zbytečně přitahují velkou pozornost. Císařští mágové jsou sice uznávaný uskupení, ale ne všechny města je mají natolik v oblibě, aby jim vždy vyhověli.“ pravil Archanděl a poté se podíval na Trevina, který vypadal jakoby se jeho zdravotní stav zhoršil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
„Zajímavé. Otec možná pro jednou zvolil dobře.“ řekla rovněž klidným hlasem, „Otec říká, že všichni silné, známý osobnosti jsou nebezpečný, protože lidé k nim vzhlížejí, váží si jich, respektují a podporují a v momentě jakmile se tahle osobnost rozhodne změnit styl, změnit strany je zde riziko, že spolu s ní půjdou i ty kdož k ní vzhlíží. A Klargus tou osobností bezpochyby je.“ pousmála se a krátce zamyslela, „Osobnost se silným zázemím.“ dodala poté a bývala by možná i pokračovala, ale dveře se otevřeli a Sabrinin otec vám pokynul, aby jste vešli dovnitř.

Sabrina bez jakéhokoliv zdržování vklouzla dovnitř. Kráčela po koberci až k trůnu ladnou chůzí a poté se uklonila jak nejlépe uměla. Císař pokynul hlavou a všichni přítomností upírali střídavě zrak na tebe a na blonďatou ženu klaníce se před panovníkem.

Přítomni zde byly nejdůležitější poradci, chyběl jen a pouze Lucius Valerius, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Po Císařova pravici postával Důstojník Penitus Oculatus s přísným výrazem na tváři (graf. vzhled - zde), vedle něj stál Kancléř se založenými rukami, nervózně přešlapoval z místa na místo. Po levici se nacházel vysoký mág v červeném rouchu, jeho kápě bylo shozené a tak odhaloval všem přítomným svoji altmerskou tvář, jenž už stejně jako šedivé až bílé vlasy poznala i lepší léta (graf. náhled - zde). Další postavou, která se mohla řadit mezi ty zajímavé byl muž ve šlechtických šatech (graf. vzhled - zde[).

Neodpovězené tahy
 
Adrian_S
"V pořádku, Mariano?" zeptám se jí tiše a hůl si zandám na záda.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Tondulin
"Asi půjdu s Nivrel, únos zní jako těžší práce, teda pokud ti to nevadí. Pokusím se nic nezkazit." Usměju se na Nivrel a počkám jestli s tím bude souhlasit.
Upravil/a Tondulin dne 17.01.2017 20:29
 
Killiaden09
Pokloním se císaři a budu čekat co se bude dít.
I dig
You dig
We dig
He dig
She dig
They dig

Now ... it's not very beatiful poem ... But it's quite deep...
 
Sarako
Odsypu Arveně sedmdesát zlatých se slovy: ,,To by mělo stačit a nocleh i k tomu, aby jste se mohli přidat k první obchodní karavaně do Morrowindu, na Kragenmoorské pobočce už dají Trevina dohromady, legionáři budou teď hledat hlavně mě, ne dunmerku se zraněným manželem po útoku banditů, což pro tebe jistě nebude problém zahrát. Až tam Trevina dostaneš, pokus se na mě zapomenout a za žádnou cenu se za mnou nevracej do Cyrodiilu. Dokud nesplním své slovo, co jsem dal naší paní, nesmím se vrátit zpátky, takže to ber jako můj poslední rozkaz."
Potom se otočím k Archandělovi: ,,Vezmi mě zpátky do Imperial city, pokud by mě tady někdo uviděl, šance na přežití mých přátel se neúměrně sníží. Krom toho, mám v Imperial city ještě něco na práci."
 
Aurelius
→ Tah 166.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
„Ne. Všechno je v pořádku...“ odvětila ti Mariana aniž by se na tebe podívala, oči měla upřené k hořícím hranicím, „Akorát kamarádka je na tom špatně... Znala se s Hanzem, s tím legionářem co stál na straně Univerzity a zemřel.“ povzdechla si, „Kdyby býval přežil mohla je čekat krásná svatba.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Nevadí mi to.“ řekla Carwen, „Naopak souhlasím. Nezapomeň co jsem ti řekla před tím než jsme sem šli. Pamatuj na svůj prsten, který jsi dostal a také na hůl. Obojí se ti bude hodit.“ dodala a poté se podívala na Nivrel, která tvoji spolupráci ještě neodsouhlasila. „Nebo jsi proti?“
„Jeho pomoc se mi bude hodit.“ přikývla Nivrel, „Nedovedu si představit, že bych vlekla tu ženskou sama... Bude dost těžká.“ přiznala poté a Carwen se jen a pouze pousmála.
„Myslím, že máme všechno domluvené. Já se postarám o dokumenty a pak si vás najdu a nebo se setkáme až u Belwen. Nějaké dotazy Aedane? Nebo můžu jít, aby jste se mohli s Nivrel v klidu poradit.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Odsypal jsi Arveně peníze. Sebrala je a hodila do svého měšce, opatrně převzala Trevina. Archanděl v průběhu tvých slov pozoroval okolí a také oblohu. „Postarám se o něj a budu doufat, že naši bratři a sestry budou umět jeho zranění vyléčit.“ začala Arvena, „Opatruj se.“ řekla následně a odebrala se k odchodu i s Trevinem jehož váha ji trochu zmáhala, ale přesto jí dařilo ho nést.

„Chytni se hole.“ řekl Archanděl a opět rozzářil její magický hrot a zahájil přípravu teleportačního kouzla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Killiedan
Poklonil jsi se Císaři a jakmile se blondýnka zvedla a napřímila učinil jsi to samé. Všichni přítomní mlčeli. Tyrwin postával na stejném místě jakoby očekával nějakou reakci ze strany Císaře. Ten seděl na svém trůně oděn do modrého honosného oděvu, hlavu s postupně ubývajícími a šedivějícími vlasy mu zdobila koruna.

„Věř Tyrwine, že nejsi jediný ani poslední kdo mi nabízí ruku své dcery.“ začal pozvolna Císař, „Mnoho šlechticů ať už z Cyrodiilu nebo ostatních provincií mi nabízejí ruce svých dcer a dušují se věrností, loajalitou vůči Císařství a Císařské koruně. Copak to není to čímž se zavázali již před lety? Před lety když jsem se usedl na trůn?“ pohlédl na starého velitele Císařské gardy.
„Mnohým je nutné připomenout jejich přísahy a závazky vůči Císařství. Má loajalita vůči vám nikdy nezakolísala, vždy jsem plnil vaše rozkazy a vždy jsem stál na straně Císařství, proléval za Císařství krev.“
„V tom případě mi vysvětli proč bych si měl vzít tvou dceru? Dle tvých slov usuzuji, že mi zůstaneš loajální i když si ji nevezmu, nebo jsou to snad jen prázdná slova?“
„Osmička je mi svědkem, že jsou to slova plné pravdy.“ řekl pohotově Tyrwin a Corrientis, Císařský mág se pousmál. „Pouze jsem chtěl posílit vaši pozici. Však víte jaká krize je v zemích Císařství. Pokud po svém boku budete mít ženu z mocného a respektovaného rodu upevní to vaši pozici. Vztahy mého rodu sahají od Valeriů po Acilliovce ze Skingradu.“
„Musím přiznat Císaři...“ začal pozvolna Kancléř, který byl lehce pobledlý a působil nervózně, „Že Císařská provincie není jednotná. Anvilský hrabě je nemocen a vládne místo něj jeho žena lidem je sice oblíbená, ale růžky pomalu začíná vystrkovat vládce tamního podsvětí Ceasar a situace ve městě houstne. Kvatch se vzpamatovává ze všech problémů, atentát na Císařovnu, atentát na jejich vládnoucí příslušníky a mnoho dalšího. Skingrad je silný a téměř bez jakýchkoliv vážných problémů funguje společně s Cheydinhalem. Kdežto Bruma je pohoršena přijetím Konkordátu což dala najevo svojí nepřítomností na dnešním sněmu a Chorrol? V jeho případě je to složité.“ odmlčel se Kancléř a pohlédl na Císaře, „Tamní baronka zabránila převratu, uvěznila hraběte Fjora z Brumy a požaduje tučné výkupné. Jakákoliv čest vůči svým sousedům ji zjevně nic neříká. Podobně jako Bruma se nezúčastnili dnešního sněmu... A Bravil a Leyawiin jsou v troskách.“ opět následovala odmlka, „Možná... Možná Císaři by bylo vhodné některý z návrhů přijmout. Možná tento. Centrální pomoc v -“
„Se tvým dovolením Ruliane dokáži se rozhodnout sám.“ zarazil jej rukou Císař a pohlédl na Tyrwina.

„S vaším dovolením Císaři.“ přihlásil se o slovu důstojník Nir a vystoupil vpřed, aby měl přehled a mohl se rozhlížet všemi směry, „Osmá legie už za velení Arteria povolala na území Chorrolu značnou část svých sil pod vedením Legáta Amragora. Generál Valerius armádu doposud neodvolal, naopak ponechal ji v Chorrolské oblasti s tím, že zde mají založit tábor a vyčkávat na další rozkazy. Nemám zdání jaké jsou jeho záměry, ale tato armáda by měla stačit k zabránění jakékoliv rebelie ze strany Chorrolu nebo Brumy v případě, že by se rozhodli vzepřít a vyrazili proti sobě.“
„Oni se vzepřou. Fjor je příliš hrdý na to, aby přistoupil na výkupné i když nemá na výběr a jeho žena Freydia se jistě pokusí svého muže osvobodit silou. Jsou to nordové, oba silní a schopní bojovníci. Pokud Chorrolská hraběnka neustoupí a nepropustí hraběte Fjora můžeme jen očekávat její pád.“ pravil šlechtic se založenými rukami.
„Nordské tradice... Zde jsme v Cyrodiilu a i tradice jsou podřízeni zákonům a slovu Císaře. Hraběnka Brumy není žádná války chtivá panovnice. Jsem si jist, že raději pokoří svou hrdost a vyplatí svého muže než, aby se pustila do války.“ promluvil opět Nir.
„Spíše by se slušelo říci ke komu se Císařství v případě sporu přikloní.“ zaznělo z úst Kancléře.
„To ponechám v rozhodnutí generála Valeria.“ řekl Císař klidným hlasem, „Tyrwine seznamte ho s tímto problémem a zdůrazněte mu, že v případě, že by k něčemu došlo chci, aby se pokusil najít řešení bez zbitečného krveprolití. Věřím, že Chorrolu bude stačit pouze pohrozit a vydá Fjora bez boje.“
„Vyřídím Císaři.“ přikývl Tyrwin.
„Co se týče tvého návrhu k sňatku.“ začal Císař a jeho oči sjeli na Sabrinu, „Zvážím ji. Souhlasím s tím co chtěl říci Kancléř. Je nutné udržet a uklidnit Imperial City. Nač mít pevné zázemí mimo Cyrodiil když vládnu z této věže a z tohoto města. Imperial City je srdce Tamrielu. Zítra ti dám vědět jak sem se rozhodl.“ zakončil pohledem na Tyrwina, který spokojeně přikývl.

„Co se týče tebe Lockbrowe.“ pohlédl na muže v šlechtickém oděvu, „Tvůj návrat mě velmi potěšil. Byl bych rád, kdyby jsi opět přijal místo v radě Starších a také se podílel na koordinaci bojových sil zde v Cyrodiilu a především Imperial City. Osmá legie zde má posádku, kterou vede Legát Antonius Gratus, znáš se s ním. Stráž města Imperial City byla prakticky během obléhání města zničena a chybí schopný velitel, který ji opět postavil na nohy. Ujmeš se toho? Je potřeba zavést opět pořádek.“
„Přijímám Císaři. Jak místo v radě Starších tak hodnost velitele stráží.“ přikývl souhlasně Lockbrow, „Slyšel jsem, že je zde nějaký problém s upíry.“
„Ano. Nejvyšší mág by ti k tomu později mohl říci více. Bdícím se celá situace bohužel vymkla z rukou a jsou značně oslabeni. Jestli se toho problému hodláš ujmout klidně můžeš, ale v prvé řadě je nutné postavit na nohy naši městskou stráž.“
„Nemějte obavy Císaři. Budu postupovat s obezřetností a strategicky. Upíři jsou vážný problém, který se nesmí podceňovat. Zkus kontaktovat pár svých dávných přátel. Předpokládám, že Univerzitě stále ještě vyučuje profesorka Silverwoodová?“
„Silverwoodová stále působí na Univerzitě.“ přikývl Corrientis na Lockbrowovu otázku, „Chtěl jsem, aby se připojila k Císařským mágům, ale odmítla. Chybí mi v mých řadách někdo s takovými znalosti magie Iluzí, Proměny a Očarování. Jenže jí je zjevně bližší přednášet novicům a novickám než konat dobro pro Císařství a jeho obyvatelstvo. Nicméně Univerzitu vede Palagán a už není v našich rukou Lockbrowe. Nečekej uvítání... Za dobu tvého žití v Hammerfellu se leccos změnilo. V případě Univerzity jedině k horšímu.“
„Palagán?“
„Ano. Upírá mi možnost vyšetřit nedávné události na Univerzitě, upírá mi právo poslat na Univerzitu svého mága, aby se podílel rozvoji Univerzity a vzdělávání tamních studentů. Zatím co nějakou Thalmorskou mágyni přijme.“ řekl rozhořčeně Altmer.
„Corriente říkal jsem ti, že do věcí Univerzity se plést nemáš, ne? Možná jste se v minulosti s Palagánem příliš nepohodli, nicméně teď je to již mnoho let a on se vždy i s Univerzitou přiklonil na stranu Císařství když to bylo nutné. Nemyslím si, že by se hodlal uzavřít nějaké spojenectví s Thalmorem ani plánoval něco nekalého.“ připojil se do rozhovoru Císař.
„'Nepohodli' je slabé slovo Císaři.“
„Když je ten Palagán takový problém proč ho prostě neodvoláme? Sice je Univerzity nezávislá, ale copak odmítne někdo odvolání přímo Císařem?“ snažil se zapojit i Kancléř, ale Corrientis i Nir na něj koukli s pozvednutým obočím.
„Jak jsem řekl tak také budu činit. Záležitosti Univerzity mne nezajímají. Mne zajímají moje provincie, moje země a chaos v nich.“ zamítl Císař.
„Rulliane měl bys vědět, že Palagán nikdy nebyl zvolen Arcimágem. A bohužel na Univerzitě není nikdo kdo by byl schopný tuhle funkci zaujmout. Jediný kdo by na to měl zkušenosti a kompetenci je Globullus, kterého tam dotáhl Palagán jako svou loutku. Jsem si jist, že kdyby byl Palagán odvolán a skutečně odstoupil z funkce, Globullus by byl první koho by tamní profesoři na jeho místo navrhli a to právě Palagán očekává, to je jeho pojistka. Když bych totiž někoho ze svých řad poslal, aby se ucházel o místo kdo myslíš, že zvítězí? Globullus. Protože ho znají a není to vůbec špatný člověk, ale je jen a pouze loutkou. Nikdy nebyl někým kdo by skutečně v nepřítomnosti Arcimága Univerzitu vedl. Vždy ji vedl buď Palagán a nebo Arterius a nebo když ani jeden z nich nemohl Globullus plnil jejich přání. Copak si myslíte, že to co zvolil na sněmu byla jeho volba? Nebyla. Byla to volba Palagána nebo Arteria. Tím, že by byl Globullus zvolen Arcimágem by se Palagán opět dostal k moci. Sice by formálně vedl Univerzitu Globullus, ale za nitky by tahal Palagán, který by se bezpochyby stal jeho zástupcem. Pokud by se necítil, že utrpěla jeho dunmerská pýcha a odešel by tam odkud přišel.“ dal si krátkou pauzu od výkladu Corrientis, „Před lety když zemřel Seleth, který netrpěl zrovna vstřícností vůči Císařským mágům jsem byl mezi těmi kdo chtěli, aby se Arcimágem stal Valindor Benoch... Jenže odešel. Ukončil spolupráci s Univerzitou a zmizel neznámo kam, teď se sice vrátil, ale už si nejsem jist zdali by byl vhodným kandidátem.“
„Globullus už je přeci starý. Myslíš, že by si troufl na Arcimágskou funkci?“ zeptal se Kancléř.
„Já jsem také už starý a stále funguji jako za mlada. Možná mu v těle nekoluje krev elfů a nemá naši dlouhověkost, ale rozhodně je to schopný mág, který dokáže značně prodloužit svůj život.“
„Jenže nemocem přicházejícím se stářím nelze zabránit magií, nemám pravdu?“ pokračoval v otázkách Kancléř.
„Máš pravdu. To nelze, ale říkám ti, že Globullus by ve funkci Arcimága vydržel.“ odvětil mu opět altmer Corrientis, „Valindor má sestru. Selenu Benochovou. Mladou, nadanou profesorku magie Iluzí a Proměny, která se zotavuje ze zranění, které trpěla během obléhání města. Byla velmi dlouhou dobu mimo dění Univerzity... Pokud by se vrátila nebyla by nakažena ani zapojena do Univerzitních intrik a bylo by možné ji považovat i za možnou kandidátku na Arcimágský post.“
„Slyšel jsem, že má nemalé problémy s pamětí.“ přispěl Tyrwin, „Údajně jsou její problémy tak velké, že není schopná si zapamatovat jakou má barvu ponožek na nohou a nebo jestli si je vůbec vzala.“ zasmál se neboť mu to přišel zjevně vtipné, ale nikdo se nezasmál.
„Obnova paměti trvá dlouho Tyrwine. Velmi dlouho. Ale i tak ji považuji za profesorku, která by se mohla o post Arcimága ucházet a měla by moji podporu.“

Sabrina stojící vedle tebe si jen povzdechla, „Doufala jsem, že moje námluvy budou vypadat jinak.“ přiznala tiše, „Ale ten Kancléř vypadá divně... Nezdá se ti?“ zeptala se tě tiše.

Neodpovězené tahy
 
Adrian_S
"Mám si s ní promluvit?" zeptám se jí a počkám na odpověď.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Sarako
,,Ty taky Arveno. Ty taky." zašeptám za odcházející Arvenou a chytnu se hole.

Jakmile dorazíme do Imperial city, se slovy: ,,Tak si myslím, že naše spolupráce asi končí. Sice mi přišijou rozpad císařských mágů místo tebe, ale dostal jsi mě z popravčího špalku, a i když to bylo jen k tomu, abych ti dělal obětního beránka, máš mé uznání." se naposled podívám na Archanděla a vyrazím zpět k hostinci, přitom se někde cestou zbavím onoho roucha císařských mágů.
 
Killiaden09
Přikývnu :,,Takový asi člověk musí být když je kancléřem Císařství ..." odvětím tiše, pohledem nenápadně sledujíce probíhající debatu.
I dig
You dig
We dig
He dig
She dig
They dig

Now ... it's not very beatiful poem ... But it's quite deep...
 
Tondulin
"Ne všechno je mi jasné, díky Carwen, jsi volná." Usměju se a otočím se na Nivrel očekávajíc nějaké pokyny.
 
Přejít na fórum:
Podobná témata
Diskuze Fórum Odpovězeno Poslední příspěvek
Hrozba • Diskuze Zdejší kobky 313 23.12.2016 21:15
Hrozba • Pilíře Vědění Zdejší kobky 4 15.05.2016 23:33
Hunterovi povídačky, Svazek 1.: Hrozba Onyxu » Skyrim - Váš svět 30 20.10.2012 23:48
Archív Novinek
Datum Kategorie Název Přečteno
24-12-2018 Články Šťastné a veselé! (2018) Přečteno 1766 krát
11-06-2018 Elder Scrolls The Elder Scrolls VI oznámeno! Přečteno 4944 krát
01-04-2018 Novinky S hrdin(k)ou po celém TAMRIELU! (Apríl) Přečteno 3184 krát
24-12-2017 Články Veselé a šťastné! (2017) Přečteno 2684 krát
06-07-2017 Rozpracovaná novinka (6.7.) Přečteno 0 krát
01-04-2017 Na cukřík s M'aiqem Lhářem Konec série "The Elder Scrolls"! Přečteno 9207 krát
11-02-2017 Elder Scrolls Příběhové rozšíření pro TESO a H... Přečteno 5028 krát
24-12-2016 Elder Scrolls Veselé Saturalie a oslavte Starý život! Přečteno 4356 krát
12-12-2016 Na cukřík s M'aiqem Lhářem 6 let se Skyrim.4fan Přečteno 4362 krát
18-11-2016 Elder Scrolls The Elder Scrolls: Online dočasně zdar... Přečteno 5204 krát
 Více...     
Archív Novinek
TOPlist