Fórum | Galerie | Archív novinek | Hlavní strana               LOGIN | REGISTRACE
Prastaré Archívy: Arena PA: Daggerfall PA: Morrowind Construction Set Čas zkracovaní Cechy Skyrimu Rasy ve Skyrimu Let´s learn some lore
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Víte že..
Sdí­let

nahoru
Číst diskuzi
Právě je zde: 1 host(ů)
 Tisk diskuze
Hrozba III.
Aurelius
→ Tah 379

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Zatím co sis opisoval poznámky na tabuli, Palagán finišoval s úpravou třídy. Postavil se před tabuli s holí v ruce a zamumláním několika zaklínadel rozzářil její netradiční hrot. Když jí udeřil o zem ihned z hrotu vytryskla série záblesků, která udeřila do kamenů duší umístěných na pilířích. Začaly se vznášet pár centimetrů nad pilířem a následně utvořily magickou bariéru, která půlkruhem pokryla oblast kolem pilířů, katedry a tabule – část učebny ve které stál Palagán. Opatrně připevnil hůl k podlaze a podíval se na své studenty.
„Slečna Kirsten, předstoupí a předvede nám kombinované kouzlo ohnivé bouře a ohnivé koule. Vše, co jsme si ukazovali na počátku naší ranní přednášky. Než jsme se přesunuli sem. Jsme limitování prostorem, takže to vás nechci, abyste kouzlo vyvolávali v plné síle. Stačí když budete úspěšní.“ pronesl Palagán směrem k třídě. Nordská blondýnka Kirsten vstala, obešla lavice a uličkou směřovala k bariéře, kterou profesor vztyčil. Bez jakéhokoliv váhání jí prošla a postavila se proti profesorovi.
„Připravena?“ zeptal se.
„Ano, arci- profesore.“ přikývla novicka a začala se soustředit.

„Pamatuješ Lorenci jak tě Arterius učil něco podobného?“ ozvalo se tiše za tvými zády, „Jak tě nechal vstoupit do toho jeho ‚ochranného kruhu‘ co tak nějak nefungoval a tys mu pak podpálil záda.“ šklebil se novic tiše a druhý se přidal.
„Jooo… To byly časy. Jakpak přišel přiopilej na ošetřovnu a tvrdil Sarricový, že uklouzl po ohni.“ šklebil se druhý až mu málem tekly slzy z očí. Palagán si jejich vyrušování všiml, telekinezí přitáhl křídu a švihl jí po vyrušujícím novicovi. Trefil se. Tázavě se podíval na profesora, ale výraz v jeho tváři mu ihned dal najevo, že má mlčet, a tak se jím pro jistotu řídil.

Kirsten se mezitím dostatečně začala soustředit. Palagán opatrně opustil bariéru, aby nebyl vystaven jejímu kouzlu a z bezpečné vzdálenosti sledoval co bude následovat. Nordka přešla k vyvolávání, gesto, kouzlo a kouzlo se začalo formovat. Dostavila se mohutná ohnivá bouře doplněná několika ohnivými koulemi, které udeřily do bariéry. Kouzlo bylo úspěšné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Thera tě vyslechla, převzala tvůj pramínek vlasů a sama ti dala svůj, který měla už připravený. „Dobře… Chceš to zkusit hned?“ zeptala se a svázala provázkem pramínek vlasů. „Teoretickou část kouzla jsem snad zvládla, ale tu praktickou budeme muset ještě vyladit… Takže to poprvé možná nebude úplně příjemné.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Možná nejlepší varianta.“ přikývl Ma’Riar, „Byla by škoda o ní přijít, ale Ma’Riar pochopí pokud nebude jiná možnost.“ dodal na tvoji otázku ohledně hole zatím co sis prohlížel hůl a následně si odzkoušel chůzi s ní. Hůl je zdobena stylem, který byl typický před několika lety pro tvorbu vycházkových holí pro vyšší společnost. Ma’Riar na tvá slova o připomenutí přikývl a pokynul ti, abys ho následoval zpět do místnosti s Horatiem.

„Ma’Riar vám zopakuje plán…“ odkašlal si Khajiit a opřel se o stůl, „Požádáte o audienci u dvorní čarodějky, vstupenku dovnitř by vám měl zajistit ten tajemný předmět a také slušné chování, protože Ma’Riar moc dobře ví jaká situace uvnitř panuje.“ krátce se odmlčel, „Jakmile budete uvnitř pokusíte se zjistit co se děje uvnitř, získat nějaké spojence proti veliteli. Ma’Riar mezitím odvede jeho pozornost tím, že udělá rozruch v jedné ze čtvrtí. Velitel hrad opustí, aby situaci řešil osobně a tím pádem vám dá čas i prostor.“


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Došel jsi k cele Belwen. Cestou sis všímal čehokoliv, co by mohlo sloužit jako roubík nebo pouta, našel jsi akorát několik kusů špinavé látky pohozené po zemi, na roubík dostačující, ale na pouta nikoliv. Odemkl zámek v cele a vešel dovnitř. Spatřil jsi zblízka její pomlácené tělo a výraz bezvědomí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Nordové kolem ohně jen tiše přikývli. Když zaslechli tvé zakručení sebrala se Sigrid a přihodila k ohni kus masa na opečení. Chtěla nejspíše něco říct, ale byla vyrušena zatroubením rohu a následným otevřením městské brány.
„Co se to děje?“ zeptal se Brim, který se vrátil zpět k ohni. Nordka raději zanechala hraní na nástroj a také sledovala co se bude dít. Městskou branou vyjela skupina devíti jezdců v těžkých Brumských zbrojích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Sundala sis přilbu, sevřela ji v podpaží a promluvila k Prastaré. Žena se pousmála jakoby podobnou reakci očekávala, „Nejsem toho přesvědčení, že by mi hrozilo nějaké nebezpečí. Nomádi, vlastenci… Všichni kdož mají v hlavě trochu rozumu vědí, čeho jsem schopná a mě a můj lid nechají na pokoji. Všichni krom vás.“ upřela na tebe znovu své oči, vstala ze židle a vykročila blíž k tobě, „Proroctví… Proroctví jehož naplnění je nevyhnutelné – chci abys mi svým slovem zaručila, že Thalmor udělá vše proto aby napravil chybu z minulosti.“ řekla tichým tónem když dorazila až k tobě. „Pakliže ne… Pohltí nás všechny.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy
 
Adrian_S
Poznamenám si, jak vytvořila ono kouzlo a budu jen přihlížet.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Fjeratlof
Nemluvně sedím u ohně a pozoruji jezdce.
Upravil/a Fjeratlof dne 06.03.2018 21:19
 
Sarako
,,Času je málo, takže můžeme začít. Přinejhorším na nějakou chvíli ztratím vědomí." pronesu k Theře, posadím se na podlahu zhluboka se nadechnu, zavřu oči a kývnu hlavou na znamení, že může začít. Pak už se budu snažit myslet jenom na ní.
 
SuperHunter
"Kterou chybu?" zeptám se.
 
Aurelius
→ Tah 380

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Poznamenal sis jak bylo kouzlo provedeno a vše co jsi dokázal během provádění zpozorovat a pochytit. Palagán mezitím pokynul nordce, aby kouzlo oslabila a následně úplně zrušila. Jakmile tak učinila zařadila se na jeho pokyn zpět do lavice.
„Nějak takto by vaše vyvolaná kouzla měla vypadat, měla by být silná a hlavně rychle vyvolaná. Jakékoliv zbytečné otálení vás může stát život, pokud o něj jde. To si uvědomte.“ pronesl přitom a znovu vstoupil do bariéry kde byl nyní sám. Ohlédl se po třídě, ale tentokráte směřoval svoji tvář píše ke studentům se zaměřením na led. Jako by přemýšlel, kterého dobrovolníka z jejich řad si vybere.

Náhle se ale otevřely dveře a do učebny vešel Benoch, stále oblečený do svého obvyklého roucha nikoliv do roucha arcimága jakby se od něj očekávalo. Novicové a novicky ze slušnosti začali vstávat, rovněž jsi vstal. Když došel až ke katedře a pokynul vám, abyste se znovu usadili nahnul se k Palagánovi a cosi mu tiše řekl. Podle dunmerova výrazu, ale nešlo o nic uspokojivého, promnul si bradu a podíval se po učebně.
„Fajn…“ povzdech si, „Jestliže nebyla jiná možnost.“ namítl směrem k Benochovi nahlas nakonec a krátce mu věnoval pohled do tváře, „Učňové ohně a ledu se zvednou. Přesuneme se zpět do naší učebny. Učně blesků si už převezme kolegy Benoch.“ rozkázal svým studentům následně.

Většina třídy se mlčky zvedla, zasunula židle a pozvolna opouštěli učebnu. Palagán se stále držel u katedry, ještě něco jednou prokonzultoval s Benochem, ale stále bylo znát, že není příliš spokojen. Když učebnu opustil i jeho poslední student rozloučil se a s holí v ruce rovněž odešel. Benoch si pouze namátkou prohlédl tabuli a s mírným úsměvem k vám promluvil.
„Omlouvám se za tu nečekanou změnu, ale musel jsem se zúčastnit jednoho naléhavého jednání. Koukám, že s vámi kolegy probíral pár pokročilých kouzel. Předpokládám, že gesto i kouzlo jste si opsali a nanečisto zkoušeli.“ udělal krátkou pauzu, „Než se ale pustíme do ostrého zkoušení případně vysvětlení teorie kouzel do větší hloubky je potřeba vyřešit jednu věc.“ pozvedl deník přednášky, „Ráno jsem koukal, že je tu pár učňů, kteří nemají dokončené některé drobné zkoušky. Profesor Arterius na naší Univerzitě v brzké době skončí bylo by proto dobré, kdybyste za ním zašli a doplnili si tyto zkoušky. Protože pak je více než pravděpodobné, že byste tyhle zkoušky doplňovali buď u mě nebo kolegy Palagána.“ (tebe se tato informace netýká) „To bylo k organizaci. Takže… Máte nějaké dotazy? Nevím, co přesně vám bylo kolegou vysvětleno, ale klidně vám mohu teorii zopakovat, předvést kouzla a následně se pustit do vašeho předvádění.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Usadil jsi se na zem uvnitř stanu, Thera se mlčky začala soustředit. Zvolila stejný postup, který se před několika minutami čerstvě naučila. Netrvalo dlouho a začal jsi na svém těle pociťovat první známky působení magie, byly však velmi slabé – alespoň z počátku. Teprve až po chvilce zesílily a ty jsi ve své hlavě zaslechl zprvu trochu nesrozumitelný pokus o navázání komunikace, následný pokus byl již o něco lepší.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Možná nejlepší varianta.“ přikývl Ma’Riar, „Byla by škoda o ní přijít, ale Ma’Riar pochopí pokud nebude jiná možnost.“ dodal na tvoji otázku ohledně hole zatím co sis prohlížel hůl a následně si odzkoušel chůzi s ní. Hůl je zdobena stylem, který byl typický před několika lety pro tvorbu vycházkových holí pro vyšší společnost. Ma’Riar na tvá slova o připomenutí přikývl a pokynul ti, abys ho následoval zpět do místnosti s Horatiem.

„Ma’Riar vám zopakuje plán…“ odkašlal si Khajiit a opřel se o stůl, „Požádáte o audienci u dvorní čarodějky, vstupenku dovnitř by vám měl zajistit ten tajemný předmět a také slušné chování, protože Ma’Riar moc dobře ví jaká situace uvnitř panuje.“ krátce se odmlčel, „Jakmile budete uvnitř pokusíte se zjistit co se děje uvnitř, získat nějaké spojence proti veliteli. Ma’Riar mezitím odvede jeho pozornost tím, že udělá rozruch v jedné ze čtvrtí. Velitel hrad opustí, aby situaci řešil osobně a tím pádem vám dá čas i prostor.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Došel jsi k cele Belwen. Cestou sis všímal čehokoliv, co by mohlo sloužit jako roubík nebo pouta, našel jsi akorát několik kusů špinavé látky pohozené po zemi, na roubík dostačující, ale na pouta nikoliv. Odemkl zámek v cele a vešel dovnitř. Spatřil jsi zblízka její pomlácené tělo a výraz bezvědomí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
Jezdci zvýšili své tempo a velmi rychle zmizeli v dáli, pokračovali nejspíše po cestě k některé z blízkých vesnic, které patřily pod správu hrabství. Sigrid jen tiše zamumlala modlitbu k Talosovi a pokynula bardce, aby se opět pustila do hraní písně. Jídlo pro tebe se pozvolna peklo nad ohněm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Probudili cosi co nemělo být probuzeno.“ řekla stroze Prastará a přišla blíže k tobě. Byla od tebe sotva půl metru, dívala se ti upřeně do očí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy
 
Adrian_S
Počkám si, jak budou ostatní reagovat, mlčky vyčkám.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Sarako
,,Pokračuj Thero, tohle zvládneš." zašeptám ve snaze jí povzbudit.
 
Fjeratlof
,,Co to mělo znamenat?'' zeptal jsem se s údivem.
Upravil/a Fjeratlof dne 06.03.2018 21:20
 
BadWolf
"Jo, jo, to sedí. Dobře. Tak, Horatio, jdeme?"
XVI...............................................................[Dcery Nebes]
The Sassy Master, Melon Lord!

http://i.imgur.com/SNisYpc.gif

That's all I got. It's pretty much my whole identity. BW, the meat and sarcasm guy.

http://i.imgur.com/UAsbdCU.jpg
 
SuperHunter
"Eeeh...a nějaká rada jak bychom to mohli napravit?" zeptám se nervózně.
 
Aurelius
→ Tah 381

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
V doprovodu Dremwuse Palagána jste se přesunuli zpět do učebny, ve které jste byli na počátku přednášky, byli jste nuceni se nakrátko spojit ještě s jinou přednáškou, protože jejich vyučující Valindor Benoch měl nutné jednání. Nyní jsi však opět usedl do své lavice uvnitř učebny, kterou jsi moc dobře znal. Tabule byla pomalovaná gesty se zaklínadly komplikovaných ohnivých i ledových kouzel, neboť vaše přednáška je ještě stále spojená se studenty ledového zaměření, neboť Globullus chybí.

Palagán opřel svoji hůl o katedru, byla jiná, než ta se kterou jsi ho dříve vídal a otočil se k vám, očima si přejel celou třídu. „Slečna Kirsten nám svoje schopnosti předvedla. Teď je řada na někom dalším… Nějaký dobrovolník?“ zeptal se a hledal po třídě dobrovolníka. Neušlo ti, že se na katedře nachází menší miska s oříšky, dvojice deníků, které se obsahovaly záznamy z přednášek, absenci a jiné důležité informace.

Oblečen jsi do obyčejného tovaryšského roucha s vyšitými symboly svého zaměření a příslušné barvy. U sebe máš krom toho i vypůjčený meč, brašnu a učební pomůcky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Nikdo z noviců a novicem neměl žádné dotazy, všichni seděli jako zařezaní a mlčeli. Benoch se podíval po třídě, ačkoliv bariéra pominula s odchodem Palagána pilíře zůstaly stále vysunuté a katedra umístěna do jiné polohy.
„Gesto i zaklínadlo těchto dvou kouzel si velmi dobře zapamatujte a ve řádně si je procvičujte. ‚Stěna z blesků‘ a ‚plášť z blesků‘ jsou velmi klíčová kouzla a budete je za několik dalších přednášek znovu potřebovat, proto na vás apeluji abyste je nebrali na lehnou váhu.“ zahájil svůj výklad Benoch, „Kolega už vám vše potřebné nakreslil na tabuli… Ale podle vašeho zaraženého výrazu hádám, že budete chtít asi podrobnější výklad. Nebo je tu někdo, kdo by se nám teď hned chtěl předvést?“ zeptal se, opět následovalo ticho, „Nevím jakým stylem vás vyučoval kolega Belius, ale já jsem byl zvyklí se třídou komunikovat a držet s ní kontakt. Nejsem profesor, co přijde od vykládá si své nebo to nedej Osmičko přečte z knihy a je konec přednášky.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Thera ještě více posílila své kouzlo a začalo být srozumitelnější až se jí s tebou povedlo spojit. V hlavě jsi zaslechl její hlas, „Zvládla jsem to?“ ptal se, byl zcela čistý a zřetelný.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„Jdeme.“ přikývl Horatio, popadl své věci a odebral se spolu s tebou k odchodu rovněž sis pobral své věci a vyrazil s Horatiem k sídlu šlechtické rodiny. Když jste přicházeli blíže všiml sis, že dvojice stráží byla nahrazena jinými. Nejspíš došlo k vystřídání hlídky. Horatio se zastavil a podíval na tebe, „Který z nás dvou bude mluvit?“ zeptal se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Odemkl jsi celu a Dunmer ihned vyběhl ven jakmile jsi mu uhnul. Nadechoval se, jako by chtěl dokázat, že už konečně dýchá čerstvý vzduch, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nebylo.
„Máš mé díky.“ pronesl a pousmál se, „Odemkni si celu k té tvé přítelkyni a půjč mi klíče. Oběhnu vysvobodit zbytek.“ dodal, „Pak se vrátím a pomůžeme ti.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
„Obávám se, že nic dobrého.“ poznamenal starý Nord s povzdechem.
„Nejspíš nějací lapkové…“ přispěla Sigrid, „Dokud to nejsou jezdci Thalmoru nemáme se čeho bát.“ zakončila a podala ti ohřáté maso, „Jez. Ať zaženeš to kručení.“
„Rangelo zahraj něco veselejšího.“ poprosil starý nord bardku, která přikývla a začala hrát o něco veselejší tóny na svůj hudební nástroj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Prastará se lehce pousmála, „Znát skutečnou pravdu by možná bohatě stačilo.“ odmlčela se a sklopila hlavu, „Ale těch kdož ji znají je už pomálu… Velmi málo.“ přesunula se ke kotlíku, očima se zahleděla do něj. „Ostatní znají jen pohádky a legendy, které kolem celé plavby vznikly. Skutečnost je ale daleko prostší. Existují už jen a pouze dva, kteří znají skutečnou pravdu a vědí co se před lety stalo…“ dokončila svůj monolog a pokynula ti, aby přistoupila ke kotlíku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 01.01.2018 22:47
 
BadWolf
"Heh, ačkoliv rád mluvím sám za sebe, takže semtam nějaký slůvko sámo prohodím, myslím, že bude lepší když budeš mluvit ty. Já můžu hrát toho tajuplnýho Orkskýho mága heh."
XVI...............................................................[Dcery Nebes]
The Sassy Master, Melon Lord!

http://i.imgur.com/SNisYpc.gif

That's all I got. It's pretty much my whole identity. BW, the meat and sarcasm guy.

http://i.imgur.com/UAsbdCU.jpg
 
Sarako
,,Ano." pokusím se odpovědět ve svých myšlenkách, souhlasně přikývnu hlavou a pak se v myšlenkách budu soustředit na: ,,A co moje myšlenky? Slyšíš je i ty?"
 
Adrian_S
Přihlásím se, abych si to zkusil. Připomenu si v hlavě veškerou nastudovanou teorii a předvedu mu, co tu bylo ukázáno.
"Život je jako metal... Je rychlý, tvrdý, ale přesto uvnitř krásný!"

7.9.2014 - Level 12 (Falmer) - Ocenění "Pisálek" & "Pravidelná docházka"

17.11.2014 - Level 25 (Dwarven ballista) - Ocenění "Jarl povídkářů" za rok 2014
7.4.2015 - Level 34 (Boethiah) - Ocenění "Hráč ve zdejších kobkách"

Přečtěte si také moje díla:
Adriho verše
Adriho povídky I - Ruka zloděje
Adriho povídky II - Temná smlouva
Adriho povídky III - Děti Skyrimu
Adriho povídky IV - Prokletí daeder
Adriho povídky V - Osvobození
Adriho povídky VI - Putování M'aiqa Lháře
Adriho povídky VII - Torna plná cukříku
Adriho povídky VIII - Zapřísáhlej
 
Fjeratlof
,,Děkuji, ale nechci Vás tu vyjídat. Řekni co je třeba a já si na chleba vydělám.'' pravil jsem a spokojeně jsem se posadil a začal jíst.
Upravil/a Fjeratlof dne 06.03.2018 21:20
 
scorpioncz
"Zkusil bych to." pronesl jsem nevýrazným hlasem a položil meč, který jsem si zaujatě prohlížel na lavici. Zvedl jsem se a mezitím si pomyslel, že bych měl ten meč vrátit ... tedy samozřejmě jen co dostanu svůj ...

Přešel jsem k tabuli a ještě jednou si pročetl a v duchu vyzkoušel kouzla, jenž tam jsou napsaná. "Takže co z toho mám zkusit vyčarovat? To stejné nebo snad něco jiného?"

Upravil/a scorpioncz dne 02.01.2018 16:27
http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
SuperHunter
Opatrně přistoupím blíže.
 
Aurelius
→ Tah 382

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Palagán se ušklíbl, když zaslechl tvůj hlas. Zaměřil se tvým směrem a vyčkal až dokráčíš ke katedře a následně se postavíš k tabuli. Očima sis prohlédl gesto i zaklínadlo zakreslené na tabuli.

„Škorpias se nám také pro jednou uráčil přijít na přednášku?“ pronesl pohrdavě Palagán, zatím co sis prohlížel zaklínadlo a v hlavě si ho opakoval. „Už jsem ani nedoufal, že bys vůbec přišel.“ podotkl a přistoupil blíže k tabuli, „Předveď nám nejprve ohnivý plášť a následně ohnivou stěnu. Předpokládám, že bys to měl zvládnout. Koneckonců Tandil v tebe vkládal nemalé naděje stejně tak Arterius.“ gestem ti pokynul, aby ses předvedl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Přihlásil ses a na pokyn vyučujícího předstoupil před třídu. Benoch udělal několik kroků stranou, aby ti dal dostatek prostoru.
„Nejprve plášť pak zkuste stěnu z blesků. Nebo naopak. Je to na vás.“ poznamenal a vyčkával co předvedeš. Mezitím jsi se za soustředil, připravil si v hlavě gesto i zaklínadlo pro první kouzlo a následně jej předvedl. Jednalo se o bleskový plášť. Ihned jak jsi správě vytvořil gesto doplněné zaklínadlem pocítil jsi jak kolem tebe vznikl plášť, který tě zcela obalil. Benoch spokojeně přikývl a zatleskla.
„Dobré. Velmi dobré.“ přidal k tleskání, „Dobrý. Přerušte kouzlo.“ vyzval tě následně a jak řekl, tak jsi učinil. Přerušil jsi kouzlo a připravil se k dalšímu vyvolání. Znovu jsi se za soustředil a provedl vyvolání kouzla. V ruce jsi pocítil sílu magie a místo na které jsi pomyslel nebo poukázal zachvátila stěna z blesků. Nebyla tolik silná, aby dokázala způsobit nějaké smrtelné zranění, ale nějakého slabšího protivníka by nejspíše zaměstnat dokázala.
„Dobrý.“ přikývl Benoch znovu a opět ti pokynul, abys kouzlo přerušil. Učinil jsi tak, ale místo které zachvátily blesky bylo stále ještě aktivní.
„Důležité je si uvědomit, že některá kouzla je nezbytné udržovat a některá kouzla zvládnou být po nějakou dobu aktivní i bez udržování, ale jejich síla není taková a postupně klesá.“ začal vysvětlovat Benoch, který následným mávnutím ruky vyrušil aktivní kouzlo a stěnu z blesků zcela neutralizoval. „Většina kouzel, která se týkají vyvolávajícího. To je v našem případě právě tento bleskový plášť je lepší udržovat, protože jenom tak docílíte skutečné ochrany. Jakmile kouzlo vyvoláte a přestanete ho udržovat bude záležet pouze na vaší schopnosti a úspěchu vyvolaného kouzla. Pamatujte si, že v situacích, kdy jde o život nemáte příliš mnoho prostoru k soustředění a kouzlo nemusí být vždy vyvolané úplně ideálně.“

„Co se týče vašeho výkonu jsem spokojen.“ zhodnotil následně tvůj výstup následně, „Mohl bych vás poslat do lavice a vyzkoušet někoho dalšího, ale myslím, že bychom stejně nestihli vyzkoušet všechny, proto vám teď ještě předvedu jedno menší vylepšení tohohle kouzla. Palagán ani Arterius vám o tomto ‚vylepšení‘ nejspíš nikdy neřeknou, protože je to umění, které pramení ze znalostí Morrowindských mágů – zejména těch cechových – a ačkoliv Palagán pochází z Morrowindu a svoji kariéru začínal právě v jednom z tamních cechů nepatří k těm, kteří by tuhle studii bleskových kouzel praktikovali.“ po těchto slovech přistoupil k tabuli, popadl rukou křídu a ručně dopsal a lehce poupravil gesto. Zatím co gesto vypadalo o trošku lehčeji, zaklínadlo s přidanou frází o dost krkolomněji. „Tahle vazba zcela jednoduše zdvojnásobí sílu vašeho sesílaného kouzla, ale pozor! Platí to pouze u těchto dvou kouzel. Rozhodně není tahle vazba univerzální, takže ji nezkoušejte praktikovat u alternativních kouzel jako je ohnivý plášť nebo ledový plášť.“ odmlčel se nakrátko a odložil křídu, „Kdyby někoho zajímal původ tohoto ‚vylepšení‘ pramení od Morrowindského velmistra Nelotha. Toť asi vše… Fallene zkuste vyvolat jedno z těchto dvou kouzel s tímto vylepšením. Stačí jedno. Nejsem si jist, jak jste na tom s vašimi magickými silami a prvotní vyvolání si vždy bere o trochu více sil než ty následující pokusy.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Ano… Slyším…“ ozvalo se ve tvé hlavě, „Ale jen ty aktuální. Průnik do starých myšlenek nebo vzpomínek není možný…“ zaznělo ti v hlavě, „Ale to není potřeba. Stačí že dokáži tohle. Pro naše účely dostačující.“ zaznělo po chvilce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„No dobrá.“ přikývl Horatio a vykročil blíže k sídlu, kráčel jsi vedle něj a stejně jako při tvé první návštěvě i nyní vám do cesty vstoupila dvojice strážných.
„Audienční hodiny momentálně neprobíhají. Jestli nemáte nějaký pádný důvod, proč chcete mluvit s panovníkem musíte si počkat do zítřka.“ pronesl jeden ze strážných a druhý jen mlčky přikývl.
„Nepřišli jsme žádat o audienci u hraběte nebo jeho ženy, nýbrž u dvorní čarodějky. Přicházíme zdaleka s velmi neobvyklým magickým předmětem a už z dálky ze které já i můj přítel přicházíme jsme zaslechli různé názory o kvalitách vaší dvorní čarodějky. Bylo by možné se s ní setkat?“ převzal slovo Horatio, „Zasílali jsme i dopis, ale kurýři mnohdy skončí s šípem v zádech nebo někde pohození ve škarpě obraní i o poslední pěťák.“ podotkl.
„Aha… No jistě. Mělo mi to ihned dojít ty vaše roucha. I ten ork se převlékl…“ konstatoval stráž, „To je jiná.“ zabručel po chvilce a pobídl druhého stráže aby šel domluvit vaši audienci. Ten jen přikývl a zmizel uvnitř sídla.

„Myslím, že vás dvorní čarodějka přijme, ale nejsem si jist jestli ji chytnete v dobrém rozmaru. Před necelou hodinou se vrátila z Imperial City.“ poznamenal stráž, který s vámi zůstal, „Ještě mi sdělte své jména. Velitel chce abychom evidovali každého, kdo žádá o audienci bez rozdílu významu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjeratlof
„Dnes večer nás už nic nenapadá.“ poznamenal stará nord, „Možná zítra bys mohl s Rangelou dojít do města. Obstarat s ní nějaké jídlo na další dny.“ pokračoval.
„Myslím, že něco takového v klidu zastanu já. Nemusí nám pomáhat nějaký cizák.“ pronesl Brim. Rangela s povzdechem pokračovala v hraní tiché veselé písničky. „Zvládneme to i bez jeho pomoci.“ pokračoval.
„Tiše Brime… Pro tebe máme jinou práci. Ty, Ivar a Olaf vás čeká jiná práce. Musíme držet při sobě jenom tak můžeme přežít.“ namítl k jeho slovům starý nord, ale Brim jen mávl rukou a znovu odešel od ohně.
„Nevšímej si ho. Brim je takový… No docela horkokrevný, a hlavně nedůvěřivý k cizím.“ řekla tiše Sigrid, „Máš už nějaký nocleh?“ zeptala se tě následně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Opatrně jsi přistoupila blíže ke kotlíku, v němž se vařil tobě neznámý obsah. Prastará se pouze ušklebačně podívala do tvé tváře a následně sklopila hlavu ke kotlíku. „Cassie!“ křikla náhle tak hlasitě, že tě málem vylekala neboť jsi něco takového nečekala. Služebná, mladá redguardka vystřelila ke kotlíku jak smyslů zbavená a ihned cosi podávala své paní. Měla přitom sklopený zrak, aby nepřišla do očního kontaktu. Prastará nepoděkovala, převzala předmět, rozlomila jej v ruce a červenou tekutinu – nejspíš krev – vylila do kotlíku, každá kapka, jenž dopadla do kotlíku hlasitě zasyčela. Poté mlčky mávla rukou nad kotlíkem jako by se pokoušela vyvolat nějaké zaklínadlo.

„Hleď má nevinná služebnice Thalmoru…“ pokynula ti abys nahlédla do kotlíku, „Krev dcery vašeho generála osvětlí mnohé.“ podotkla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 02.01.2018 19:32
 
Fjeratlof
,,To bohužel nemám. Nepočítal jsem, že brány Brumy budou zavřené. Tak či tak se říká, že pod hvězdami se nocuje nejlépe.''
Upravil/a Fjeratlof dne 06.03.2018 21:20
 
Přejít na fórum:
Podobná témata
Diskuze Fórum Odpovězeno Poslední příspěvek
Hrozba • Diskuze Zdejší kobky 313 23.12.2016 21:15
Hrozba • Pilíře Vědění Zdejší kobky 4 15.05.2016 23:33
Hunterovi povídačky, Svazek 1.: Hrozba Onyxu » Skyrim - Váš svět 30 20.10.2012 23:48
Archív Novinek
Datum Kategorie Název Přečteno
24-12-2018 Články Šťastné a veselé! (2018) Přečteno 1270 krát
11-06-2018 Elder Scrolls The Elder Scrolls VI oznámeno! Přečteno 4110 krát
01-04-2018 Novinky S hrdin(k)ou po celém TAMRIELU! (Apríl) Přečteno 2686 krát
24-12-2017 Články Veselé a šťastné! (2017) Přečteno 2276 krát
06-07-2017 Rozpracovaná novinka (6.7.) Přečteno 0 krát
01-04-2017 Na cukřík s M'aiqem Lhářem Konec série "The Elder Scrolls"! Přečteno 8416 krát
11-02-2017 Elder Scrolls Příběhové rozšíření pro TESO a H... Přečteno 4618 krát
24-12-2016 Elder Scrolls Veselé Saturalie a oslavte Starý život! Přečteno 3950 krát
12-12-2016 Na cukřík s M'aiqem Lhářem 6 let se Skyrim.4fan Přečteno 3939 krát
18-11-2016 Elder Scrolls The Elder Scrolls: Online dočasně zdar... Přečteno 4678 krát
 Více...     
Archív Novinek
TOPlist